Vodstvo

 • predsednik ZDOPS

  PREDSEDNIK Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2018 – 2022

  Drago Delalut, predsednik ZDOPS

 • predsednik in poslanci skupščine ZDOPS

  Predsednik skupščine ZDOPS
  Janez ŠAUPERL, Maribor

  Poslanci skupščine Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2018 – 2022

  Lenart Roman MURŠEC
  Ruše David BENČIČ
  Pesnica Denis MALI
  Ptuj Janez VUK
  Slovenska Bistrica Alojz KOCIJANČIČ
  Maribor Janez ŠAUPERL
  Celje Viljem ŠUMER
  Laško Danijel MEDVED
  Slovenske Konjice Borut FIJAVŽ
  Šmarje pri Jelšah Mihael JURIČAN
  Šentjur pri Celju Franc ŠTOR
  Lendava Milan ŠPILAK
  Ljutomer Dominik RUDOLF
  Murska Sobota Ernest BRANSBERGER
  Murska Sobota Stanko SRŠA
  Gornja Radgona Tatjana LAPI
  Brežice Mojca LOVŠE
  Krško Nataša ŠIRIĆ
  Sevnica Ana JELANČIČ
  Hrastnik Vera LAKNER
  Kranj Tanja KAVČIČ
  Radovljica Mojca AŽMAN
  Škofja Loka Andrej KARLIN
  Dravograd Robert VINŠEK
  Radlje ob Dravi Blaž CVAR
  Ravne na Koroškem Drago DELALUT
  Ravne na Koroškem Roman KRIVOGRAD
  Slovenj Gradec Štefan HLUPIČ
  Ilirska Bistrica Marjan BAŠA
  Postojna Stojan PREMRL
  Izola Edvin SALVI
  Koper Dimitrij VIVODA
  Piran Pavel LOVREČIČ
  Sežana Milan ŠKAPIN
  Črnomelj Marijan KOBETIČ
  Metlika Franc NEMANIČ
  Trebnje Anka ZAJC
  Nova Gorica Franc ROJC
  Tolmin Martin LEBAN
  Ljubljana Moste-Polje Gašper KRAMAR
  Ljubljana Center Anton DREMELJ
  Ljubljana Šiška Tomaž LUŠTREK
  Ljubljana Šiška Srečko SKUBIC
  Ljubljana Vič-Rudnik Jernej DOLINAR
  Logatec Angela MENART
  Litija Igor KAJTNA
 • člani upravnega odbora ZDOPS

  UPRAVNI ODBOR Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2018 – 2022

  Drago DELALUT, Ravne na Koroškem (predsednik ZDOPS)
  gostinstvo

  Jernej DOLINAR, Ljubljana – Vič
  klimatski sistemi

  Borut FIJAVŽ, Zreče
  vulkanizerstvo in avtoprevozništvo

  Ana JELANČIČ, Sevnica
  dimnikarstvo

  Tanja KAVČIČ, Kranj
  proizvodnja orodja za stroje

  Srečko SKUBIC, Ljubljana
  gradbeništvo

  Stanko SRŠA, Beltinci
  parketarstvo

  Janez ŠAUPERL, Maribor
  instalaterstvo

  Dimitrij VIVODA, Pobegi
  gradbeništvo

  Anka ZAJC, Mokronog
  kovinoplastika

  Igor ANTAUER (generalni sekretar ZDOPS)
  univ. dipl. prav., Ljubljana

 • člani nadzornega odbora

  NADZORNI ODBOR Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2018 – 2022

  Predsednica nadzornega odbora
  Angela MENART, Logatec
  cvetličarstvo in vrtnarstvo, pogrebna

  Člana nadzornega odbora
  Igor KAJTNA, Litija
  kleparstvo

  Danijel MEDVED, Laško
  elektro in strojne inštalacije

 • člani častnega razsodišča

  ČASTNO RAZSODIŠČE Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2018 – 2022

  Predsednik
  Roman Muršec, Lenart
  servis gasilne opreme

  Člani častnega razsodišča
  Stanko SRŠA, Beltinci
  parketarstvo

  Viljem ŠUMER, Celje
  proizvodnja kovinskih izdelkov

 • generalni sekretar ZDOPS

  Igor ANTAUER
  1954, univ. dipl. prav., Ljubljana.

  Po diplomi na pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1979 sem pričel svojo profesionalno pot na Zavodu RS za statistiko, kjer sem opravil tudi pripravniški staž, ter opravil upravni strokovni izpit. Nekaj časa sem delal na Registru organizacije in skupnosti, kasneje pa kot vodja pravne službe. V letih 1984 in 1985 sem postal svetovalec ministra na Republiškem sekretariatu za obrambo, zadolžen za obrambne priprave civilnega sektorja. V letih 1985 do 1990 sem bil imenovan za poslovnega sekretarja in namestnik direktorja Komunalni skupnosti ljubljanskih občin, kjer sem bil zadolžen za organizacijo ter splošne, pravne in kadrovske zadeve. Po ukinitvi samoupravnih interesnih skupnosti, sem bil od leta 1990-1991 zaposlen na Skupščini mesta Ljubljana, kjer sem praktično opravljal iste naloge, kot na Komunalni skupnosti. V letu 1991 sem se kot Vodja projektov zaposlil na Podjetniško inovacijskem centru, kjer sem se specializiral za svetovanje malim in srednjim podjetjem, predvsem za statusno pravo, delovno pravo, kakor tudi za druge pogodbene odnose. V tem času sem pridobil tudi licenco za svetovalca za malo gospodarstvo, ter opravil izobraževanje za privatizacijo. Leta 1992 sem ustanovil lastno podjetje PIC Consulting d.o.o., ki je bilo specializirano za svetovalno pomoč malim in srednjim podjetjem, privatizacijo ter kasneje tudi za aktivno politiko zaposlovanja. Po naročilu Republiškega Zavoda za zaposlovanje ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve sem prevzel vodenje na projektu Skladov dela, ki je bil uspešno implementiran in usmerjen tako k iskalcem zaposlitve, kakor tudi delodajalcem. Sem soavtor Programa razvoja malega gospodarstva v Ljubljani. S sodelovanjem z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvom za gospodarstvo sem bil vključen v »projekt 11« namenjen prestrukturiranju kovinske, čevljarske in tekstilne industrije v Sloveniji. Sem tudi soavtor Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Opravljal sem tudi naloge upravitelja prisilne poravnave in stečajnega upravitelja. Od leta 1999 pa sem občasno delal v tujini, kot izvedenec Evropske komisije, Evropske agencije za prestrukturiranje, Svetovne banke, OVSE in Urada visokega predstavnika z nalogami razvoja malega gospodarstva ter pripravo gospodarske zakonodaje. Dežele v katerih sem deloval so: Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna Gora, Makedonija in Kazahstan. Sredi aprila 2005 sem nastopil funkcijo generalnega sekretarja Združenja delodajalcev obrti in podketnikov Slovenije, kar mi predstavlja poseben izziv, saj menim, da je položaj delodajalcev v obrti in malih delodajalcev zelo pomemben za gospodarski razvoj Slovenije, zato mi predstavlja zaščita njihovih interesov zelo pomembno nalogo.

 • Strokovna služba ZDOPS

  Nina Ličar, univ. dipl. prav.
  Samostojna strokovna sodelavka-pravnica
  nina.licar@zdops.si
  Telefon: 01/5830-577

  Nataša Terzič, dipl. ekon.
  Koordinatorka projektov, financ in poslovanja
  natasa.terzic@zdops.si
  Telefon: 01/5830-572