Cilji združenja

“Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) je neprofitna organizacija, ustanovljena z namenom pospeševanja dejavnosti članov združenja zlasti z vidika:

  • zagotavljanja socialnega miru;
  • čim ustreznejše ureditve delovno-pravnih razmerij za delodajalsko stran;
  • ter dosego socialnega sporazuma o temeljnih socialnoekonomskih vprašanjih.

“Združenje skupno z ostalimi delodajalskimi organizacijami zastopa interese članov pri nastajanju in spreminjanju zakonodaje Republike Slovenije oziroma prilagajanju slovenske zakonodaje pravnemu redu EU, predvsem sistema delovnih razmerij.
Pretežen del teh aktivnosti, zlasti pri doseganju soglasja glede okvirov socialne in ekonomske politike, se izvaja v Ekonomsko socialnem svetu. Združenje se aktivno vključuje tudi v odbore in organe, v katere imenuje predstavnike Ekonomsko socialni svet.