Članstvo v organizacijah RS

Predstavniki Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov so člani večih organov organizacij:

Organ
Državni svet Republike Slovenije Igor ANTAUER
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) Igor ANTAUER
Nacionalna mreža RS za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu Igor ANTAUER
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Igor ANTAUER
Danijel MEDVED
Komisija za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu Danica NOVAK
Ekonomsko socialni svet Republike Slovenije (ESS) Drago Delalut
Nina Ličar