Članstvo v organizacijah RS

Predstavniki Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov so člani večih organov organizacij:

Organ
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) Igor ANTAUER
Nacionalna mreža RS za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu Igor ANTAUER
Svet za varnost in zdravje pri delu Igor ANTAUER
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Igor ANTAUER

Danijel MEDVED

Komisija za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu Danica NOVAK