Članstvo v mednarodnih organizacijah

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ima prestavnike v različnih organizacijah in institucijah.

Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu
(ACSH – Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work)- predstavnik Igor ANTAUER

Svetovalni odbor za koordinacijo sistemov socialne varnosti
(ACSSSC – Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems) – predstavnica Nataša CVETEK

Mednarodna organizacija dela
(ILO – International Labour Organization)
Udeležba predstavnika ZDOPS v tripartitni delegaciji na letni konferenci v Ženevi

Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu
(EU-OSHA) European Agency for Safety and  Health at Work s sedežem v Bilbau – član Igor Antauer

Odbor Evropskega socialnega sklada
(ESF) European Social Fund Committee – namestnik g. Antauer

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev
(EUROFOUND) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions s sedežem v Dublinu – namestnik člana je Igor Antauer