Kolektivne pogodbe

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov velik del svoje dejavnosti namenja bipartitnemu socialnem dialogu, ki je najbolj povdarjen na pogajanjih s sindikati s ciljem sklenitve kolektivnih pogodb, ki bodo sprejemljive za delodajalce in delavce ter bodo omogočale nadaljni razvoj obrti in podjetništva.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, ( Ur. l. RS, št. 76/2017, str. 11613 ) z dne 22.12.2017

Aneks h KPOP – Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, 20.12.2017

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, 20.12.2016

Aneks h KPOP – Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, 14.4.2015

KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO (Ur. l. RS, št. 92/2013)

KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO s spremembami in dopolnitvami (prečiščeno besedilo)

ANEKS – Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI (prečiščeno besedilo)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO (Ur. l. RS, št. 100/2011)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO (Ur. l. RS, št. 55/2010)

KOLEKTIVNO POGODBO O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ, POVRAČILU STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN REGRESU ZA LETNI DOPUST; (Ur. l. RS, št. 76/2006)

KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO (Ur.l. RS št. 73/08)

KOLEKTIVNA POGODBA O IZREDNI USKLADITVI PLAČ ZA LETO2007 IN NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ, POVRAČILU STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZA LETI 2008 IN 2009 (Ur. l. RS, št. 62/08)

KOLEKTIVNA POGODBA MED DELAVCI IN ZASEBNIMI DELODAJALCI (Ur.l. RS, št.26/91 in 129/04)

Odpoved Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti