Delovno in socialno pravo

Delovno pravo in socialno pravo sta področji, s katerim se delodajalci srečujemo vsak dan, s pravnega, kadrovskega in finančnega vidika.

Njegovo nepoznavanje ima lahko za delodajalca hude posledice, ki se lahko odražajo na poslovanje celotne družbe. Zaradi pomembnosti poznavanja delovnega in socialnega prava smo pripravili pregled direktiv evropske unije , Konvencije MOD, zakonov RS ter izvršilnih predpisov s predmetnega področja.

Vzorce pogodb o zaposlitvi in vzorce drugih pomembnih dokumentov ter odgovore na vprašanja, s katerimi se pogosto srečujete na področju delovnega in socialnega prava boste našli v PRAVNEM KOTIČKU.