SEMINAR – Pravice in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja

Pravice in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja

Z ustrezno urejenimi pravicami in obveznostmi se v času trajanja delovnega razmerja lahko izognemo morebitnim konfliktom med delavcem in delodajalcem. Zato je pomembno, da smo z njimi dobro seznanjeni. Vabimo vas na seminar, na katerem vam bomo med drugim predstavili tudi pomembne novosti pri določitvi minimalne plače, ki stopijo v veljavo z novim letom, o obveznih kadrovskih evidencah ter ostalih pomembnih zadevah.

Vsebina seminarja:
1. obveznosti delavca:
–     opravljanje dela in dopustnost opravljanja drugega dela,
–     upoštevanje navodil delodajalca,
–     spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
–     obveznost obveščanja,
–     prepoved škodljivega ravnanja,
–     obveznost varovanja poslovne skrivnosti,
–     prepoved konkurence in konkurenčna klavzula,
2. obveznosti delodajalca:
–     obveznost zagotavljanja dela,
–     obveznost plačila, sestavine plačila in minimalna plača po novem,
–     varne delovne razmere,
–     varovanje delavčeve osebnosti,
–     prepoved nadlegovanje in trpinčenja (mobinga) na delovnem mestu,
–     varstvo delavčevih osebnih podatkov in obvezne kadrovske evidence,
–     prepoved diskriminacije,
3. kratka informacija v zvezi s Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo,
4. diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev.

Seminar bo izvajala pravnica ZDOPS, ga. Nina Ličar. Potekal bo na OOZ Lj. Bežigrad v ponedeljek, 21. oktobra 2019, s pričetkom ob 14. uri. Seminar traja 3-4 šolske ure.

Datum

21 Okt 2019

Čas

14:00

Več informacij

Več
Kategorija
PRIJAVA