Sodelovanje organizacij v projektu DialogPlus

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, Malgajeva 5, 1000 Ljubljana

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana

Inšpektorat RS za delo, Štukljeva cesta 44, Ljubljana

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana

Združenje za razvoj znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana