Dogodki 2021

Z regionalnimi dogodki želimo prispevati k izboljšanem poznavanju zakonodaje in usposobljenosti malih delodajalcev na ravni delodajalec – delavec, zato smo v sodelovanju z Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ) izvedli naslednja predavanja:

 • 23.2.2021, webinar za OOZ Slovenj Gradec  – naslov predavanja: »Na kaj morate biti pozorni pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in predstavitev nekaterih ukrepov po interventni zakonodaji«

Predavateljica:

Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi predstavnica delodajalcev v delovnih in pogajalskih skupinah za aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Dogodki 2020

Z regionalnimi dogodki želimo prispevati k izboljšanem poznavanju zakonodaje in usposobljenosti malih delodajalcev na ravni delodajalec – delavec, zato smo v sodelovanju z Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ) izvedli naslednja predavanja:

 • 5.11.2020, webinar za OOZ Ljubljana Šiška, Bežigrad, Moste-Polje  – naslov predavanja: »Zaposlitev delavca od A do Ž«
 • 10.3.2020, v prostorih OOZ Laško – naslov predavanja: »Prenehanje veljavnosti KPOP in katero kolektivno pogodbo upoštevati«
 • 13.2.2020, v prostorih OOZ Škofja Loka – naslov predavanja: »Prenehanje veljavnosti KPOP in katero kolektivno pogodbo upoštevati«
 • 10.2.2020, v prostorih OOZ Ljutomer – naslov predavanja: »Prenehanje veljavnosti KPOP in katero kolektivno pogodbo upoštevati«
 • 23.1.2020, v prostorih OOZ Ljubljana Moste-Polje – naslov predavanja: »Pravice in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja«
 • 9.1.2020, v prostorih OOZ Radovljica – naslov predavanja: »Prenehanje veljavnosti KPOP in katero kolektivno pogodbo upoštevati«

Predavateljica:

Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi predstavnica delodajalcev v delovnih in pogajalskih skupinah za aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Dogodki 2019

Večji dogodki v sklopu projekta DialogPlus:

 • 28.11.2019, Skupni dogodek ZDOPS z ZRSZ OS Ljubljana v sklopu “EU DNEVA DELODAJALCEV 2019” in projekta DialogPlus na temo: “Vsi postopki pri zaposlovanju invalidov”
 • 21.11.2019, dvorana Hotela M, Ljubljana – srečanje sekretarjev in strokovnih delavcev OOZ
 • 26.3.2019, XX. Posvet delodajalcev, Ljubljana; https://www.zdops.si/dogodki/posvet-delodajalcev/

Z regionalnimi dogodki želimo prispevati k izboljšanem poznavanju zakonodaje in usposobljenosti malih delodajalcev na ravni delodajalec – delavec, zato smo v sodelovanju z Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ) izvedli naslednja predavanja:

 • 19.12.2019, v prostorih OOZ Trebnje – naslov predavanja: »Prenehanje veljavnosti KPOP in katero kolektivno pogodbo upoštevati«
 • 04.12.2019, v prostorih OOZ Kamnik – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 27.11.2019, v prostorih OOZ Ljubljana Šiška – naslov predavanja: »Prenehanje veljavnosti KPOP in katero kolektivno pogodbo upoštevati«
 • 12.11.2019, v prostorih OOZ Murska Sobota – naslov predavanja: »Prenehanje veljavnosti KPOP in katero kolektivno pogodbo upoštevati«
 • 07.11.2019, v prostorih OOZ Ljubljana Moste-Polje – naslov predavanja: »Postopek zaposlitve-pravne podlage in praktična izvedba«
 • 04.11.2019, v prostorih OOZ Lenart – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 23.10.2019, v prostorih OOZ Škofja Loka – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 15.10.2019, v prostorih OOZ Ravne na Koroškem – naslov predavanja: »Kako voditi in hraniti kadrovske evidence«
 • 30.9.2019, v prostorih OOZ Radovljica – naslov predavanja: »Pravice in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja«
 • 24.9.2019, v prostorih OOZ Slovenj Gradec – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 20.6.2019, v prostorih OOZ Sevnica – naslov predavanja: »Prenehanje veljavnosti KPOP in katero KP upoštevati«
 • 10.6.2019, v prostorih OOZ Ljutomer – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 10.4.2019, v prostorih OOZ Slovenske Konjice – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 20.3.2019, v prostorih OOZ Dravograd – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 14.3.2019, v prostorih OOZ Ljubljana Moste-Polje – naslov predavanja: »Prenehanje veljavnosti KPOP in katero KP upoštevati«
 • 07.3.2019, v prostorih OOZ Ribnica – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 28.2.2019, v prostorih OOZ Sežana – naslov predavanja: »Prenehanje veljavnosti KPOP in katero KP upoštevati«
 • 17.1.2019, v prostorih OOZ Radovljica – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«

Predavateljica:

Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi predstavnica delodajalcev v delovnih in pogajalskih skupinah za aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Dogodki 2018

Namen aktivnosti je krepitev delovanja struktur na lokalnem in regionalnem nivoju Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) v sklopu aktivnosti projekta »DialogPlus« s poudarkom na vsebinah, ki se neposredno vežejo na delo regijskih odborov ZDOPS z namenom povečanja prepoznavnosti organizacije.

Usposabljanja za delodajalce izvedena v sodelovanju z Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ):

 • 26.11.2018, v prostorih OOZ Slovenske Konjice – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 25.10.2018, v prostorih OOZ Ljubljana Šiška – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 4.6.2018, v prostorih OOZ Ljubljana Bežigrad – naslov predavanja: »Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na posebnostih«
 • 3.4.2018, v prostorih OOZ Lendava– naslov predavanja: »Posebnosti urejanja delovna razmerja«
 • 15.3.2018, v prostorih OOZ Kranj – naslov predavanja: »Pogodba o zaposlitvi«

Sestanki članov regijskih odborov in članov ZDOPS:

 • 19.6.2018 v Mariboru
  Srečanje poslanskega sistema ZDOPS (območje celotne Slovenije)
 • 28.5.2018 v prostorih OOZ Trebnje
  za območja Dolenjskega regijskega odbora ZDOPS (območje OOZ Črnomelj, Metlika, Novo Mesto in Trebnje)
 • 24.5.2018 v prostorih OOZ Tolmin
  za območja Goriškega regijskega odbora ZDOPS (območje OOZ Tolmin, Ajdovščina, Idrija in Nova Gorica)
 • 23.5.2018 v prostorih OOZ Ljubljana Moste
  iz območja regijskega odbora Osrednja Slovenija ZDOPS (območje OOZ Ljubljana Moste-Polje, Lj. Bežigrad, Lj. Center, Lj. Šiška, Lj. Vič-Rudnik, Logatec, Vrhnika, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija in Ribnica)
 • 16.5.2018, Maribor
  iz območja Podravskega regijskega odbora ZDOPS (območje OOZ Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica)
 • 14.5.2018, Ravne na Koroškem
  iz območja Koroškega regijskega odbora ZDOPS (območje OOZ Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec)
 • 9.5.2018, Koper
  iz območja Obalno-kraškega regijskega odbora ZDOPS (območje OOZ Piran, Izola, Sežana in Koper)
 • 8.5.2018 v prostorih OOZ Kranj
  za območja Gorenjskega regijskega odbora ZDOPS (območje OOZ Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič)