OiRA

Obveščamo vas, da je EU OSHA razvil OiRA orodje COVID-19, slovenska verzija je brezplačno dostopna na  https://oiraproject.eu/oira-tools/si/covid-19/covid-19

Orodje je generalno za vse panoge, saj obravnava samo tveganja povezana s COVID-19 in je lahko delodajalcem priloga obstoječi zakonsko obvezni Izjavi o varnosti.

Seznam orodij OiRA za ostale panoge je objavljen na naslednji povezavi: http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja

Interventni ukrepi COVID-19

PKP5