Prednosti članstva

Obrtniki in podjetniki v odnosu do države in sindikatov potrebujemo svojega zastopnika, ki bo branil naše delodajalske interese in uveljavljal najugodnejše rešitve.

V ZDOPS zastopamo interese obrtnikov, mikro, malih in srednjih podjetnikov-delodajalcev v socialnem dialogu tako z državo, s sindikati in v mednarodnih organizacijah. Aktivno sodelujemo pri pripravi vseh dokumentov s področja delovnih razmerij, trga dela, zaposlovanja tujcev, zdravstvenega in pokojninskega sistema, ter varnosti in zdravja pri delu.

Zakaj je koristno postati član ZDOPS?

  • Ker vaše interese lahko zastopa ZDOPS v vlogi pogajalca s sindikati za področje obrti in podjetništva;
  • ker boste preko ZDOPS lahko uveljavljali svoje skupinske in individualne delodajalske interese do sindikatov, Vlade RS, ministrstev in inšpekcij;
  • ker vam je omogočen članski dostop do informacij in vzorcev pogodb na zaprti/članski spletni strani ZDOPS;
  • ker pridobite možnosti do krajših (po)svetovanj s področij, ki jih pokriva ZDOPS;
  • ker boste povabljeni na izobraževanja, letne posvete ter druge dogodke;
  • ker boste lahko sodelovali v pridobljenih razvojnih projektih;
  • ker se boste lahko potegovali za aktivnejšo vlogo v organih ZDOPS in v regijskih odborih.

Članstvo v ZDOPS je prostovoljno.

Kako postati član?

S podpisom pristopne izjave lahko postane član vsak gospodarski subjekt kot individualni član in delodajalska asociacija kot kolektivni član.  S pristopom pooblasti ZDOPS, da se v njegovem imenu pogaja s predstavniki delavcev (sindikati) ter z njimi sklepa kolektivne pogodbe in socialni sporazum, kot tudi s predstavniki Vlade RS in ministrstvi.

Član lahko postanete

Pristopna izjava

Članarina

Članarina se plačuje enkrat letno v višini, kot jo določi Skupščina ZDOPS, ta je za obrtnike in podjetnike 50,00 evrov.