Lepo pozdravljeni, S septembrom se prične izvajati sporazum s Srbijo o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji. Ob tej novosti bo Zavod RS za zaposlovanje organiziral 7 posvetov za delodajalce. Prijave na prvi posvet v Ljubljani se že sprejemajo. Vabimo vas, da si ogledate objavljeno informacijo in jo delite s svojimi partnerji in člani. Na…

Obveščamo vas, da sta z dnem 6. 5. 2019 pričela veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F), na podlagi katerih bo že regres za leto 2019 do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. V davčno osnovo za odmero dohodnine…

Obveščamo vas, da je od 24. 12. 2018 možno elektronsko vložiti vlogo za delovno dovoljenje za državljane BiH. Preko portala SPOT (eVEM) je omogočeno vlaganje elektronskih vlog za enotna dovoljenja eBDP in vlaganje elektronskih prošenj za izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali strokovno zaposlitev na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki…

Obveščamo vas, da je z dnem 31. 12. 2018 iztekla veljavnost Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (KPOP), ker le ta ni bila podaljšana, niti ni bila sklenjena nova kolektivna pogodba. Z dnem 1. 1. 2019 torej KPOP ne velja več, se pa v skladu s 6. členom KPOP določbe normativnega dela, torej členi od…

Obveščamo vas, da je z dnem 25. 12. 2018 stopil v veljavo Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B, Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018). Minimalna plača tako od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znaša 886,63 EUR bruto (cca 667 EUR neto), v minimalno plačo pa se v…

telefonsko svetovanje malim in srednjim podjetjem Obveščamo vas, da je informacijski pooblaščenec vzpostavil novo spletno stran https://upravljavec.si/ z namenom izobraževanja malih in srednje velikih podjetij z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Do konca septembra 2019 pa bo na voljo tudi brezplačno telefonsko svetovanje za majhna podjetja na št. 080 29 00, in sicer vsak…

POMANJKANJE KOMPETENC NA TRGU DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA USPEŠNO TRAJNOSTNO GOSPODARSKO RAST Torek, 4. decembra 2018, ob 9.30, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.  Slovenski delodajalci vse pogosteje poročajo o težavah pri iskanju ustrezno kvalificiranih kadrov. V gospodarstvu je bil doslej v ospredju finančni vidik, počasi pa stopa v ospredje zavedanje o pomenu človeškega…

Mednarodno poslovno srečanje v času 51. MOS v Celju, 13. september 2018 V okviru 51. MOS v Celju je organizirano tradicionalno Mednarodno poslovno srečanje z naslovom “Uspešno v Sloveniji”, ki bo potekalo v četrtek, 13. 9. 2018, s pričetkom ob 10. uri,  v Modri dvorani celjskega sejmišča (Dečkova 1, Celje). Z izvedbo poslovnih srečanj so…

V torek, 28.8.2018 smo prejeli informacijo, sa so na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje objavili informacijo o podaljšanju postopkov zaposlovanja tujcev po sporazumu z BIH. Do podaljšanja je prišlo zaradi razlogov na strani Agencije za rad i zapošljavanje BIH. Posredujemo povezavo do obvestila: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/postopki-zaposlitve-tujcev-po-sporazumu-bih-podaljsani

… v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela. Zavod RS za zaposlovanje ne bo ob izdaji soglasja k enotnem (delovnem) dovoljenju ugotavljal ali ima v evidence brezposelnih oseb brezposelne osebe z ustreznim poklicem (Uradni list RS, št. 44/2018) Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije (koda 2434); Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke…