Ker  se bliža datum, ko bodo morali vsi zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije,  prek sistema SPOT (eVEM) obvezno prevzemati elektronske bolniške liste za začasne zadržanosti od vključno 01.02.2020 dalje, nam je ZZZS poslal še zadnja obvestila v zvezi z uvedbo. ZZZS predlaga, da se obvestilo za zavarovance (delavce) pošlje tudi vsem delodajalcem, s…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 81/2019 z dne 27.12.2019 objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B), ki začne veljati 11.1.2020. Od letošnjega leta dalje ima delavec, v skladu s 165. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pravico do plačane odsotnosti z dela tudi za spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v…

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 82/2019 z dne 31.12.2019 objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, v skladu z novelo Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki znaša 5,40 EUR. S 1.1.2020 se je tako minimalna urna postavka za študentsko delo zvišala iz 4,89 EUR bruto na 5,40…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 75/2019 z dne 12.12.2019 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki prične veljati 27.12.2019. Pomembnejše spremembe so naslednje: zvišanje odmernega odstotka: za vse zavarovance, ki dopolnijo 15 let zavarovalne dobe, se določa odmerni odstotek v višini 29,5 %, za vsako…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 75/2019 z dne 12.12.2019 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E), ki prične veljati 27.12.2019. Pomembnejše spremembe so naslednje: začasno in občasno delo upokojencev: upokojencu se omogoča 3x letno opravljanje dela do 90 ur na mesec (sicer največ 60 ur na mesec),…

V priponki si lahko pogledate osnovne informacije za zavarovance – delavce v zvezi z eBOL, in sicer kakšne so za njih spremembe v zvezi z elektronskim bolniškim listom (eBOL), od kdaj naprej veljajo spremembe, kako bo zavarovanec dostopal do eBOL, kakšne so prednosti uvedbe eBOL in predvsem tudi, da še nadalje obstaja dolžnost zavarovanca, da…

Obveščamo vas, da se z dnem 31.12.2019 izteče uporaba Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo. Posledično boste delodajalci, ki vas ne zavezuje nobena druga kolektivna pogodba dejavnosti, od 1.1.2020 dalje potrebovali interni pravilnik. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč kot obvezne določa nekatere pravice delavcev (npr. dodatek na delovno dobo, dodatek za nadurno, nočno delo idr.), ne določa pa…

Spoštovani, ZZZS uvaja s 1. 2. 2020 elektronski bolniški list, ki bo postal obvezen in ga bodo zato morali delodajalci za svoje zaposlene od 1. 2. 2020 obvezno prevzemati le še v elektronski obliki prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM), kar pomeni, da od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti…

Prvega septembra 2019  se je pričel izvajati  Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (BRSZD). Delodajalec v postopku zaposlitve delavca iz Republike Srbije je skladno s 5. členom…

na področju varnosti in zdravja pri delu Spoštovani! Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira seminar o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu, na katerem bo tekel pogovor o možnostih rabe in zlorabe modernih tehnologij za spremljanje in nadzorovanje delavcev ter delovnega okolja« (Cankarjev…