Obveščamo vas, da se z dnem 31.12.2019 izteče uporaba Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo. Posledično boste delodajalci, ki vas ne zavezuje nobena druga kolektivna pogodba dejavnosti, od 1.1.2020 dalje potrebovali interni pravilnik. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč kot obvezne določa nekatere pravice delavcev (npr. dodatek na delovno dobo, dodatek za nadurno, nočno delo idr.), ne določa pa…

Spoštovani, ZZZS uvaja s 1. 2. 2020 elektronski bolniški list, ki bo postal obvezen in ga bodo zato morali delodajalci za svoje zaposlene od 1. 2. 2020 obvezno prevzemati le še v elektronski obliki prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM), kar pomeni, da od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti…

Prvega septembra 2019  se je pričel izvajati  Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (BRSZD). Delodajalec v postopku zaposlitve delavca iz Republike Srbije je skladno s 5. členom…

na področju varnosti in zdravja pri delu Spoštovani! Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira seminar o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu, na katerem bo tekel pogovor o možnostih rabe in zlorabe modernih tehnologij za spremljanje in nadzorovanje delavcev ter delovnega okolja« (Cankarjev…

Lepo pozdravljeni, S septembrom se prične izvajati sporazum s Srbijo o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji. Ob tej novosti bo Zavod RS za zaposlovanje organiziral 7 posvetov za delodajalce. Prijave na prvi posvet v Ljubljani se že sprejemajo. Vabimo vas, da si ogledate objavljeno informacijo in jo delite s svojimi partnerji in člani. Na…

Obveščamo vas, da sta z dnem 6. 5. 2019 pričela veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F), na podlagi katerih bo že regres za leto 2019 do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. V davčno osnovo za odmero dohodnine…

Obveščamo vas, da je od 24. 12. 2018 možno elektronsko vložiti vlogo za delovno dovoljenje za državljane BiH. Preko portala SPOT (eVEM) je omogočeno vlaganje elektronskih vlog za enotna dovoljenja eBDP in vlaganje elektronskih prošenj za izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali strokovno zaposlitev na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki…

Obveščamo vas, da je z dnem 31. 12. 2018 iztekla veljavnost Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (KPOP), ker le ta ni bila podaljšana, niti ni bila sklenjena nova kolektivna pogodba. Z dnem 1. 1. 2019 torej KPOP ne velja več, se pa v skladu s 6. členom KPOP določbe normativnega dela, torej členi od…

Obveščamo vas, da je z dnem 25. 12. 2018 stopil v veljavo Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B, Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018). Minimalna plača tako od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znaša 886,63 EUR bruto (cca 667 EUR neto), v minimalno plačo pa se v…

telefonsko svetovanje malim in srednjim podjetjem Obveščamo vas, da je informacijski pooblaščenec vzpostavil novo spletno stran https://upravljavec.si/ z namenom izobraževanja malih in srednje velikih podjetij z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Do konca septembra 2019 pa bo na voljo tudi brezplačno telefonsko svetovanje za majhna podjetja na št. 080 29 00, in sicer vsak…