KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO s komentarjem

UVOD

Tradicija bipartitnega dialoga v obrti je najstarejša na področju Slovenije, saj je bila Kolektivna pogodba o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci na področju obrti in gostinstva v SR Sloveniji podpisana že koncem leta 1971 in objavljena v začetku naslednjega leta. Brez prekinitve sta socialna partnerja OZS oziroma OGISTTA, ZDODS oziroma ZDOPS ter SODS oziroma SOPS sklepala kolektivne pogodbe, in sicer Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo v letu 1973, spremembe in dopolnitve k tej pogodbi v letu 2010, spremembe k tej pogodbi v letu 2011, spremembe k tej pogodbi v letu 2012, ko sta sprejeli tudi uradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo. V letu 2013 pa sta stranki kolektivne pogodbe ZDOPS in SOPS, s kasnejšim pristopom OZS, sklenili Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo, ki je bila prva kolektivna pogodba po sprejemu novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil sprejet v začetku leta 2013.


Zaradi intenzivnega bipartitnega socialnega dialoga v obrti in podjetništvu v več kot 42 letih pogajanj ni prihajalo do socialnih nemirov in s tem tudi ne do ovir, ki bi poslabševale položaj obrti in podjetništva zaradi neurejenih delovnopravnih razmer med delodajalci in delavci v obrti in podjetništvu.


Zahvaljujoč skupnemu projektu ZDOPS in SOPS DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu« je pred vami Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Ur. l. RS, št. 92/13) s komentarjem, za katerega upamo, da bo v pomoč obrtnicam in obrtnikom, podjetnicam in podjetnikom ter pri njih zaposlenih delavk in delavcev, kakor tudi strokovnim delavcem v ZDOPS in SOPS, OZS in OOZ.


Dodaten pripomoček k tej pisni publikaciji je tudi kompaktni disk, ki vsebuje poleg teksta Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo s komentarjem, tudi koristne predpise za uspešnejšo uporabo te kolektivne pogodbe pri urejanju delovnih razmerij v obrti in podjetništvu.

Partnerja

ZDOPS - GIZ
Celovška cesta 71
1000 Ljubljana
ePošta: info@zdops.si

Tel.: +386 (0)1 58 30 572
Fax.: +386(0)1 58 30 805


SOPS
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
ePošta: sops@siol.net

Tel.: +386 (0)1 43 41 269
Fax.: +386(0)1 43 41 311