Obvestila v zvezi s koronavirusom

Izvajanje kratkotrajne bolniške odsotnosti in druge novosti ZZZS

Posredujemo vam nekaj pomembnih informacij in gradiv glede pravic v primeru odsotnosti povezanih z okužbami s COVID-19, ki smo jih prejeli s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

1. Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni in uvedba razloga 13-bolezen-3 dni

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020 in ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 152/2020 v povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020152.pdf uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od ZZZS.

Informacije o tej novi pravici in postopku uveljavljanja so objavljene na spletni strani ZZZS, na portalu za zavarovane osebe v povezavi: Več o novi pravici, postopku uveljavljanja in nadomestilu (za zavarovane osebe).

Informacije o postopku refundacije nadomestila plače pa so objavljene na portalu za zavezance v povezavi: Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce)

2. Zbirna preglednica možnih odsotnosti z dela, vrste in višine prejemkov in možnosti refundacije

Odsotnosti od dela in COVID-19_tabela.docx

3. Dodatna pojasnila glede posameznih odsotnosti z dela – izolacija, poškodba pri delu, nega otroka, delo od doma

Odsotnosti od dela in COVID-19 – dodatna pojasnila.docx

Vse zgoraj navedene novosti in informacije o drugih ukrepih s področja izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja v času epidemije, so dostopne tudi na spletni strani ZZZS preko povezave:https://www.zzzs.si/COVID-19:

Navodila ZZZS glede izvajanja refundacij za kratkotrajno odsotnost z dela do 3 dni po PKP5

V prilogi so na voljo pojasnila ZZZS, vezana na izvajanje 20. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (pravica do kratkotrajne odsotnosti do tri zaporedne delovne dni brez eBOL).
PKP5 – kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

Obravnava visoko rizičnih tesnih stikov in presojanje o karanteni po novem

Ob spremenjenem načinu obravnave delavcev, ki so bili v visoko rizičnem tesnem stiku z okuženim z novim koronavirusom, in spremembah presoje o karanteni na domu, so na podlagi protokola Ministrstva za zdravje, na UKC Ljubljana, Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, pripravili kratka navodila za delodajalce, ki bodo v sodelovanju z izvajalci medicine dela predlagane ukrepe izvajali v svojih delovnih okoljih.

Navodila s prilogami so na voljo na spletenih straneh: www.cilizadelo.si in www.kimdps.si.

Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka je že na voljo

Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december je že na voljo. Dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31. 12. 2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada tudi od 250 EUR do 750 EUR, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta. Obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene je na voljo v eDavkih. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Več si lahko preberete v novici FURS https://www.gov.si/novice/2020-10-27-kaj-peti-paket-protikorona-ukrepov-prinasa-za-samozaposlene-druzbenike-in-kmete/.

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju

FURS je na svoji spletni stran objavil pogosta vprašanja on odgovore v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju, ki so dosegljiva na povezavi https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp5_na_davcnem_podrocju/#newsList.

Delodajalci lahko oddate vlogo za povračilo nadomestila plače za oktober

V soboto, 24. oktobra, je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Omogoča vam oddajo vloge za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo in zaradi odrejene karantene od začetka oktobra ter iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok od začetka septembra.

Vlogo za povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Pozor! Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo novega zakona, za obdobje od 1.10.2020, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020.

Pozor! Če so bili vaši zaposleni zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok odsotni že pred uveljavitvijo novega zakona, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020. Z namenom pravočasnosti lahko vlogo predložite tudi brez odločbe o karanteni – slednjo pošljete naknadno in tako dopolnite vlogo. Pri višji sili zaradi obveznosti varstva otrok priložite izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. >> Poglejte si primer izjave.

Več si lahko preberete v novici ZRSZ https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/delodajalci-lahko-oddate-vlogo-za-povracilo-nadomestila-place-za-oktober.

Izplačane bodo subvencije za skrajšani polni delovni čas

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da bo prvo izplačilo subvencij za skrajšani polni delovni čas predvidoma v petek, 30. oktobra. Navedeno prvo izplačilo boste prejeli delodajalci, ki ste v skladu s sklenjeno pogodbo do konca septembra oddali zahtevek za izplačilo subvencije za svoje zaposlene na skrajšanem polnem delovnem času v juniju, juliju in avgustu.

Tiste, ki izplačila navedenega dne ne boste prejeli, ZRSZ obvešča, da je naslednje izplačilo predvideno 30. 11. 2020.

Zahtevke za izplačilo subvencije lahko predložite delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z ZRSZ podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije. Zahtevke oddate na Portalu za delodajalcePred potrditvijo vašega zahtevka ZRSZ preveri, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

Novi odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 25.10.2020 izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji prehajanje med občinami, razen če ta odlok določa drugače. Več si lahko preberete v informaciji MNZ https://www.gov.si/novice/2020-10-25-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-in-zbiranja-prepoveduje-gibanje-med-obcinami/.

Nova ureditev karanten na domu ob tesnem stiku

Po pojasnilu Ministrstva za zdravje bodo epidemiologi okuženi osebi zgolj razložili, kako naj ravna in tudi kako naj obvešča tiste, s katerimi je bila v stiku. Epidemiologi stikov torej ne pokličejo več in o njih ne obveščajo Ministrstva za zdravja, da jim to izda odločbo o karanteni na domu. Po navodilu epidemiologa bo torej tisti, ki mu je bila potrjena okužba s korona virusom, obvestil vse, s katerimi je bil v tesnem stiku z okuženim. Če ima nameščeno aplikacijo #OstaniZdrav, bo po navodilu epidemiologa vnesel kodo in s tem omogočil, da bodo o tveganem stiku z njim obveščeni preko aplikacije vsi, ki jo imajo naloženo in vključeno.

Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu.

 • Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu.

V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo  delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju. NIJZ bo osebi v roku 72 ur poslal na ta naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo.

 • Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo svojega izbranega zdravnika. Ta bo za njih tako kot v prejšnjem primeru posredoval pri NIJZ, da jim bodo poslali potrdilo o napotitvi v karanteno na domu. Enako velja za zaposlene pri manjših delodajalcih, ki še niso uspeli vzpostaviti sodelovanja s specialisti medicine dela in športa.

NIJZ je pripravil tudi usmeritve za šole in vrtce, če se okužba odkrije v njihovem kolektivu. V teh primerih se oddelek, kjer je bila ugotovljena okužba, pošlje v karanteno na domu za obdobje 10 dni. Šola oziroma vrtec posredujeta na NIJZ seznam otrok, katerih starši potrebujejo potrdilo za uveljavljanje nadomestila za odsotnost z dela.

Tisti zaposleni, ki so zaradi narave dela ostali doma v soglasju z delodajalcem tudi v tem vmesnem času, ko se ne izdajajo odločbe o karanteni in tudi še ne potrdila velja sledeče: za tiste, ki so doma in ne morejo opravljati dela od doma ali koristiti ur oziroma dopusta, bo lahko delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.

Tisti, ki boste v karanteno na domu napoteni s strani policije na meji, bodo tudi v prihodnje lahko uveljavljali nadomestilo s potrdilom, ki jim ga bo dala policija.

Prilagamo protokol in obvestilo Ministrstva za zdravje:
Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete

Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije

Spremembe pri izdajanju odločb o karanteni na meji in spremembe na seznamih držav

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu, torej v ponedeljek 26.10.2020. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.

 • Spremenjena pravila odrejanja karantene ob vstopu v Slovenijo

Z novim odlokom se črtajo pravila odrejanja karantene, saj novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) v prvem poglavju tretjega dela določa pravila napotitve v karanteno in pravila vstopa v Slovenijo za osebe, ki prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2. Osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav ali administrativnih enot držav, lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev.

Osebo, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo oseba nastanjena. Stroške prestajanja karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

Osebo, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno na domu napoti na naslov, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje.

 • Veljavnost testa na prisotnost COVID-19

Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, in ne sme biti starejši od 48 ur.

 • Vstop brez napotitve v karanteno za 17 izjem

Vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa na prisotnost COVID-19 se dovoli 17 izjemam. Med izjeme po novem ne sodi več oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Izjeme v točkah od 13 do 15 (dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem pasu, lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila ali parcele v avtokampu, osebi, ki lastniku ali najemniku kmetijske površine v sosednji državi pomaga pri sezonskih opravilih) veljajo le za vstop v Slovenijo iz sosednjih držav ali administrativnih enot sosednjih držav, če so na rdečem seznamu.

Uveljavljanje izjeme v točkah 10 (nujni neodložljivi osebni opravki ali nujni poslovni razlogi), 13 (dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju) in 14 (lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi) velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), če potujejo skupaj.

 • Prestopanje državne meje izven kontrolnih točk ob meji Slovenije z Italijo, Avstrijo in Madžarsko

Poleg državljanov Slovenije in Italije lahko državno mejo izven kontrolnih točk na meji z Italijo zdaj prestopajo tudi državljani EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Italiji, ki mejijo na Slovenijo. Prav tako lahko poleg državljanov Slovenije in Avstrije državno mejo izven kontrolnih točk na meji z Avstrijo prestopajo tudi državljani držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Avstriji, ki mejijo na Slovenijo. Podobno velja tudi za mejno območje z Madžarsko, kjer lahko državno mejo izven kontrolnih točk poleg državljanov Slovenije in Madžarske prestopajo tudi državljani držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah na Madžarskem, ki mejijo na Slovenijo.

 • Preverjanje zdravstvenega stanja na mejnih prehodih in kontrolnih točkah

Z odlokom se ponovno uvaja možnost, da lahko po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

 • Spremembe na seznamih držav

Na zelenem seznamu ni več Srbije. Kar nekaj sprememb je na rdečem seznamu, kamor so uvrščene na primer celotna Avstrija (razen administrativne enote Koroška), 14 administrativnih enot Hrvaške in Italije, 16 administrativnih enot Madžarske, celotna Francija, Irska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija (razen administrativne enote Kanarski otoki), Švica in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Na rdeči seznam so na novo dodane tudi Gruzija, Jordanija in Tunizija, črtana je Namibija. Več o tem si lahko preberete v novici MNZ https://www.gov.si/novice/2020-10-23-spremembe-pri-izdajanju-odlocb-o-karanteni-in-spremembe-na-seznamih-drzav/.

Zaprtje vrtcev od ponedeljka 26. oktobra in nadomestilo za starše

Vrtci so zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi od ponedeljka, 26. oktobra 2020 zaprti, predvidoma za en teden. Županje in župani lahko sprejmejo sklep, s katerim določijo izjemo od zaprtja vrtcev in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjeno samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

Nujno varstvo je namenjeno otrokom, katerih starši delajo pri delodajalcih, ki opravljajo za delovanje družbe in države pomembna dela (denimo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji in v službah, pomembnih za delovanje države in družbe). Pri odločanju o izjemah je potrebno upoštevati trenutno epidemiološko stanje  v občini in dosedanje epidemiološko stanje v vrtcu, prav tako pa tudi vse  predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Po besedah ministra za delo bodo starši, ki ne opravljajo nujno potrebna dela, upravičeni do nadomestila iz razloga višje sile v višini 80 % osnove za nadomestilo, v skladu z določbami PKP5, ki velja z dnem 24.10.2020.

Omejitev ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo jutri, 24. oktobra 2020. Z dnem uveljavitve omenjenega odloka, preneha veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Več o omejitvah si lahko preberete v novici MGRT https://www.gov.si/novice/omejitev-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/.

Sprememba Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela sklep, s katerim izdaja Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 23.10.2020. Časovna omejitev opravljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave jedi in pijač v primeru dostave jedi in pijač ter za dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba). Osebni prevzem jedi in pijač je dovoljen le v času od 6.00 do 21.00 ure.

Spremembe pri omejitvah gibanja

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati 23.10.2020. S spremembo odloka se dodajo nove izjeme v času omejitve gibanja med 21. in 6. uro. Dovoli se izvajanje storitev dostave jedi in pijač, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, če imajo za to registrirano dejavnost. Dovoli se tranzit oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom potovanja v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Dodajo se tudi nove izjeme pri omejitvi prehajanja med statističnimi regijami. Nova 11. točka omogoča prehod med regijami tudi za tranzit oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom potovanja v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji. V 4. točki se doda izjema za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom. Doda se uveljavljanje izjem tudi za člana skupnega gospodinjstva in ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), kadar potujejo skupaj.

Vlada sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 22.10.2020. Povezava na odlok https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2605/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Poleg diskotek in nočnih klubov je ponujanje storitev neposredno prepovedano tudi v kinematografih in kulturnih ustanovah, razen v galerijah, muzejih, arhivih in knjižnicah, ob upoštevanju omejitve 1 oseba na 20 kvadratnih metrov.

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih v rdečih regijah (kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev), je prepovedano.

Gostinski obrati v oranžnih regijah lahko obratujejo od 6. do 21. ure, vendar le za mizami (sedeča postrežba) ter ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo. Pod enakimi pogoji je dovoljena tudi gostinska dejavnost v nastanitvenih obratih in to ne glede na status regije.

Ne glede na obarvanost regije je dovoljeno tudi opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač med 6. in 21. uro:

 • v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost izključno za svoje zaposlene oziroma varovance (npr. v bolnišnicah, dijaških in študentskih domovih),
 • v primeru dostave hrane in pijače in
 • za osebni prevzem hrane in pijače.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Po danes sprejetem odloku to velja tudi za frizerske in kozmetične salone v rdečih regijah, kjer je prej veljala omejitev, da je lahko v prostoru hkrati le ena stranka.

Upravljavec trgovskega centra in trgovec, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja trgovino, morata zagotoviti upoštevanje pravil, ki urejajo maksimalno število strank v prostoru. Pri izvajanju nadzora nad tem ukrepom ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti, če niso v skladu z določbami tega odloka.

Fitnes centri so v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo 1 osebe na 20 kvadratnih metrov.

Prepovedano zbiranje več kot 6 ljudi in omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro

Vlada je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19:

 • začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji,
 •  začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami,
 • omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro.

Več si lahko preberete v informaciji MNZ https://www.gov.si/novice/2020-10-19-prepovedano-zbiranje-vec-kot-sest-ljudi-in-omejitev-gibanja-ljudi-med-21-in-6-uro/.

Vlada razglasila epidemijo COVID-19

Z dnem 19.10.2020 je razglašena epidemija na območju celotne države. Vlada je namreč na dopisni seji 18. oktobra 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih sprejela Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

V PKP5 dodatni amandma za poenostavljeno napotovanje v karanteno na domu

Državni zbor je včeraj obravnaval in sprejel PKP5 oz. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), v katerem je bil predlagan tudi dodatni amandma za poenostavljeno napotovanje v karanteno na domu. Zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu.

Osebo lahko v karanteno na domu napotita Policija ali Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Napotitev osebe v karanteno na domu pomeni, da se oseba samo-osami na stalnem ali začasnem bivališču oziroma drugem prebivališču, na katerem oseba dejansko prebiva, in omeji stike z osebami, ki ne živijo na tem naslovu.

Oseba, ki je bila ustno napotena v karanteno na domu, prejme obvestilo o napotitvi v karanteno in pisno navodilo za izvajanje karantene na domu, odločbe o karanteni pa ne bo prejela, saj obvestilo nadomešča odločbo. Obvestilo o karanteni bo veljalo tudi kot potrdilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. S tem bo imela oseba od trenutka, ko bo napotena v karanteno, urejene vse pravice iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva ter dela, ji ne bo treba čakati na karantensko odločbo, ki je bila pravna podlaga za nadzor Zdravstvenega inšpektorata.

V novi ureditvi bo v primeru namernega širjenja nalezljive bolezni ali nespoštovanja napotitve v karanteno na domu posredovala Policija.

Obvestilo o novem amandmaju in njegova vsebina je objavljena na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-10-15-v-predlogu-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19-amandma-za-poenostavljeno-napotovanje-v-karanteno-na-domu/.

Dodatne omejitve pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republike Slovenije se:

 1. natančneje določa ukrep glede na obarvanost cone,
 2. dodatno omeji število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih ter fitnes centrih in zaprtih športnih objektih ter trgovinskih centrih, posameznih trgovinah, bankah, poštah, lekarnah in zavarovalnicah,
 3. začasno določa zaprtje ali omejitve poslovanja v rdeči coni.

Za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih ne presega 140 na 100.000 prebivalcev se število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih ter v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. Gostinski obrati v teh regijah lahko delujejo po že ustaljenih pravilih med 6.00 in 22.30.

Zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja pa se v rdečih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev, prepoveduje ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in športnih objektih. Opravljanje gostinske dejavnosti v kavarnah, slaščičarnah, okrepčevalnicah, barih, restavracijah, gostilnah, kmetijah, priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno v nastanitvenih obratih, vendar le za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih in sicer od 6.00 do 22.30. V ostalih gostinskih obratih je dovoljena izključno dostava hrane in pijače ali osebni prevzem. Z Odlokom se omejuje tudi število strank, ki so lahko hkrati v frizerskih ali kozmetičnih salonih, in sicer na eno stranko v prostoru.

Uradne podatke o številu okuženih po regijah objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj enkrat tedensko, ukrepi pa začnejo veljati en dan po objavi na NIJZ in v Uradnem listu.

Ta odlok začne veljati 16. oktobra 2020.

Omejitve pri zbiranju in prehajanju med regijami

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Obe spremembi odloka stopita v veljavo danes 16.10.2020. Informacije o omejitvah lahko dobite na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-10-15-od-jutri-nove-omejitve-pri-zbiranju-in-prehajanju-med-regijami/.

Mikrokrediti za omilitev posledic COVID-19

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis z namenom zagotovitve ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo. Javni razpis omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem koriščenje hitrih, enostavnih, ugodnih mikrokreditov, brez stroškov odobritve, in sicer v višini od 5.000 do 25.000 evrov za omilitev posledic epidemije COVID-19. Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, mikrokredit nudi tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
 • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS in sicer:

–      v letu 2020: 16.10., 23.10., 30.10. in 06.11.

–      v letu 2021: 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12.

Podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani SPS.

Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za september

ZRSZ obvešča, da je od ponedeljka, 12. oktobra, mogoča oddaja zahtevka za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas tudi za september. Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko oddate zahtevke za izplačilo za junij, julij, avgust in september.

Zahtevke predložite na Portalu za delodajalcePred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

Pojasnilo glede Odloka o dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja je vlada sprejela spremembe odloka, s katerim se omejuje opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih in spreminja število oseb v zaprtih javnih prostorih. Odlok je začel veljati z 9. oktobrom 2020, kot smo vas že obvestili. MGRT je objavil pojasnilo odloka, ki je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-10-09-pojasnilo-glede-odloka-o-dopolnitvah-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/.

Spremembe pri prehajanju mej

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Več je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-10-10-102-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

Spremembe pri prepovedi zbiranja

Od 9.10.2020 dalje je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. Tudi zbiranje do 10 ljudi je dovoljeno le, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje, v skladu s sprejetimi navodili oz. priporočili NIJZ.

Dovoljeno je zbiranje od 10 do 500 ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ. Na teh shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.

Spremembe pri omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Od 9.10.2020 dalje je opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen če gre za osebe iz istega gospodinjstva (ne velja za osebni prevzem hrane in pijače).

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in podajanja blaga in storitev potrošnikom (trgovinski centri in posamezne trgovine, banke, pošte, lekarne, zavarovalnice), se omeji na 20 m2 na posamezno stranko.

Izobraževanja in usposabljanja za zaposlene s skrajšanim polnim delovnim časom

Zaposleni, ki so jih delodajalci zaradi pomanjkanja dela razporedili na skrajšani polni delovni čas, lahko v tem obdobju izboljšajo svoja znanja in veščine. Vključijo se lahko v neformalno izobraževanje in usposabljanje ali v preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Udeležba v programih je brezplačna. Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izobrazevanja-in-usposabljanja-za-zaposlene-s-skrajsanim-polnim-delovnim-casom.

Kontakti za informacije o koronavirusu

Informacije glede karantenskih odločb na Ministrstvu za zdravje nudijo:
– po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 9.30 in 15.30 uro.
– po e-pošti na naslovu: karantena.mz@gov.si

Za zdravstvena priporočila in napotke pokličite Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729, oglejte si njihovo spletno stran www.nijz.si.

Za postopke glede prehoda meje pokličite klicni center za koronavirus Policije na telefonsko številko 01 514 70 01, pišete lahko na e-mail: info.koronavirus@policija.si.

Za konzularne zadeve pokličite na Ministrstvo za zunanje zadeve na telefonsko številko 01 478 20 10.

Glede turističnih bonov pokličite na Finančno upravo na telefonsko številko 08 200 1005.

Za več informacij o koronavirusu in ukrepih za odpravljanje gospodarskih ter socialnih posledic epidemije koronavirusa obiščite spletno stran https://www.gov.si/teme/koronavirus/.

Obvestilo MNZ – spremembe pri prehajanju meje

S spremembami Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ponovno veljajo testi na covid-19, opravljeni v tretjih državah. Dodana je nova izjema za stike z ožjimi družinskimi člani, za otroke test ni potreben. Spremembe veljajo od 1. oktobra 2020.

Priznava se veljavnost vseh testov SARS-CoV-2 (COVID-19), ki niso starejši od 48 ur in so bili opravljeni v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Priznavajo se torej tudi testi na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so bili opravljeni v skladu z odlokom pri navedenih institucijah v tretjih državah.

Kot dodatni izjemi od odreditve karantene ali predložitve negativnega testa pri prehodu meje (za rdeče in oranžne države ali administrativne enote) sta določeni za osebo:

 • ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje,
 • ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.

Enako kot države članice schengenskega območja se obravnavajo tudi Andora, Monako, San Marino in Vatikan. Če bodo te države uvrščene na oranžni seznam, se jih ne bo štelo kot tretje države. To pomeni, da bodo lahko osebe iz teh držav uveljavljale izjemo, ko se jim dovoli vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa.

Vlada RS sprejela PKP5

Vlada RS obvešča, da je na dopisni seji 29.9.2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket. Gre za peti sveženj ukrepov, katerega nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predlog zakona zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture. Sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje postavljajo zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19.

Predlog zakona za zaposlene podaljšuje ukrep 100 odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Od 1. septembra 2020 dalje pa bo mogoče uveljavljati 80 odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile (karantena otroka).

Za delodajalce se podaljšuje možnost povračila nadomestila plače, ki jih je izplačal zaradi odsotnosti z dela zaradi odrejene karantene. Dodatno pa se jih razbremenjuje z možnostjo povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi varstva otroka (višja sila).

S ciljem ohranitve delovnih mest in pomoči delodajalcem, predlog zakona predvideva podaljšanje ukrepa čakanja na delo doma do konca leta za vse panoge, pri čemer bodo do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 % glede na leto 2019. Vstopni prag za pridobitev nadomestila se v primerjavi s prejšnjo ureditvijo zvišuje.

Za samozaposlene in mikropodjetja se ponovno uvajajo začasni ukrepi v obliki mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjen izgubljen dohodek.

S ciljem skrbi za starejše in ostale ranljive skupine, predlog zakona vključuje številne ukrepe, pomembne z vidika preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe na COVID-19. V domovih za starejše in ostalih izvajalcih socialno varstvenih storitev (izvajalci) in zdravstvenih dejavnosti se omogoča začasna razporeditev zaposlenih, uvajajo se novi dodatki k plači. Za zagotavljanje finančne vzdržnosti domov za starejše se med drugim uvajajo ukrepi financiranja zaščitne opreme za izvajanje ukrepov omejevanja okužbe COVID-19, kritje stroška izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet, itd.

Pri ukrepih, ki se nanašajo na področje zdravstva, se uvaja novost, in sicer možnost koriščenja odsotnosti od dela do treh delovnih dni zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika. Poenostavlja se tudi postopek izdaje karantenske odločbe.

Na področju vzgoje in izobraževanja je med drugim zagotovljeno financiranje zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov, oprostitev plačila za vrtec v primeru odrejene karantene, ureditev vzgojno izobraževalnega dela na daljavo, itd.

Od 29. septembra spremembe na seznamih držav

Na rdeči seznam se uvrstijo nekateri deli držav članic EU, tudi Madžarske, Avstrije in Hrvaške, Italija se uvrsti na oranžni seznam, Poljska in Srbija pa na zelenega. Seznam je dostopen na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-09-27-od-29-septembra-spremembe-na-seznamih-drzav/.

Od 28. septembra, negativni test ob vstopu v Slovenijo zadošča, da ne bo odrejena karantena

Z novim Odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam.

Vstop iz držav na zelenem seznamu:

Še vedno velja, da za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu ni karantene. Po novem pa se šteje tudi, da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi prebivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo in to lahko izkaže z dokazilom.

Vstop iz držav na oranžnem in rdečem seznamu brez karantene možen tudi le z negativnim testom:

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem ali oranžnem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dniKarantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Več informacij je dostopnih v obvestilu Ministrstva za notranje zadeve https://www.gov.si/novice/2020-09-27-od-jutri-28-septembra-bo-negativni-test-ob-vstopu-v-slovenijo-zadoscal-da-karantena-ne-bo-odrejena/, kjer lahko ažurno sledite tudi ukrepom za prehajanje meje.

Spremembe in dopolnitve Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev

Vlada je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Popravek odloka dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti (priprava in strežba jedi in pijač) le od 6.00 do 22.30 ure. Določba časovne omejitve pa se ne nanaša na dejavnosti same priprave in dostave jedi in pijač, dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma v druge oblike nastanitvenih enot (npr. apartmaje) ter na osebni prevzem jedi in pijač.

Gostje, ki so ob 22.30 uri še v gostinskem ali nastanitvenem obratu za strežbo jedi in pijač, imajo na voljo še dodatno 30 minut, da zapustijo obrat v kolikor streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma zapustijo obrat  najkasneje v 60 minutah v kolikor streže z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne, kmetije).

Prvi člen Odloka ostaja enak in še vedno določa, da ostajajo diskoteke in nočni klubi zaprti.

Odlok stopi v veljavo 24. septembra 2020. Besedilo je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2285/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

Od torka, 22. septembra, lahko zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas oddate tudi za avgust. Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom RS za zaposlovanje že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko oddate zahtevke za izplačilo za junij, julij in avgust.

Zahtevke predložite na Portalu za delodajalcePred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

Vlada izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Z odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 začasno določita uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok. Odlok začne veljati 19. 9. 2020. Več informacij je dostopnih na spletni strani Ministrstva za zdravje https://www.gov.si/novice/2020-09-19-vlada-izdala-odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsevanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2/, besedilo odloka pa je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2257/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2.

Prenehanje delovanja klicnega centra BON ob vikendih in praznikih

Zaradi zmanjšanega števila klicev z 12. 9. 2020 klicni center za turistične bone ne bo več deloval ob vikendih. Klicni center bo še naprej deloval med delovniki po naslednjem razporedu:

 • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
 • Sreda: od 7. do 17. ure
 • Petek: od 8. do 13. ure

Če imate kakršnokoli vprašanje, lahko odgovor poiščete na spletni strani Finančne uprave, kjer najdete vse informacije o turističnih bonih in zbirko pogostih vprašanj in odgovorov.

Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas je mogoča

Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom RS za zaposlovanje že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko od četrtka, 10. septembra, oddate prva zahtevka za izplačilo subvencije. Zahtevka za junij in julij predložite na portalu za delodajalce. Oddaja zahtevka za mesec avgust bo predvidoma omogočena do konca meseca septembra.

Vse karantene, izdane pred spremenjenim odlokom, trajajo 14 dni

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki ga je Vlada sprejela dne 10. 9. 2020, in skrajšuje trajanje karantene iz 14 na 10 dni, določa, da prične veljati v nedeljo, 13. septembra 2020 ob polnoči.

Navedeno pomeni, da vse karantene, odrejene do začetka veljavnosti spremenjenega Odloka, trajajo še vedno 14 dni. To velja tudi za karantenske odločbe, ki so bile izdane v Sloveniji zaradi visoko rizičnega stika. Karantenske odločbe, izdane po uveljavitvi spremembe Odloka (po 13. septembru 2020), pa bodo trajale 10 dni.

Karantena skrajšana na 10 dni, veljavnost negativnega testa podaljšana na 10 ur

Spremembe Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije od 13. septembra 2020 prinašajo nekaj novosti pri prehajanju meje. Časovno obdobje odreditve karantene ob vstopu v Slovenijo iz države na rumenem ali rdečem seznamu se skrajšuje s 14 na 10 dni. Podaljšuje se veljavnost negativnega testa na prisotnost SARS-CoV-2, in sicer s 36 na 48 ur. Dodan pa je pogoj, da test ni bil opravljen v Sloveniji.

Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani (za prihod iz države na rumenem seznamu ali Hrvaške), nista več časovno omejeni, ob vstopu v Slovenijo pa bo treba predložiti ustrezna dokazila in negativni izvid testa. Novica je dostopna na spletni strani MNZ https://www.gov.si/novice/2020-09-10-karantena-skrajsana-na-10-dni-veljavnost-negativnega-testa-podaljsana-na-48-ur/.

Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da boste delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, predvidoma od četrtka, 10. septembra, od 12. ure lahko oddali prva zahtevka za izplačilo subvencije. Predložitev zahtevkov za junij in julij bo možna na portalu za delodajalce. Pred potrditvijo zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje podaljšano do konca septembra 2020

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da je Vlada RS v četrtek, 27. 8. 2020 s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo do konca septembra 2020.

To pomeni, da delodajalci odslej lahko na Zavodu RS za zaposlovanje uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. 9. 2020, ker jim zaradi posledic epidemije začasno ne morete zagotavljati dela.

Vloge za povračilo nadomestila plače za september lahko oddate na Portalu za delodajalce ZRSZ. (Ludvik tukaj prosim dodaj povezavo na portal) Pogoji za uveljavljanje povračila ostajajo enaki kot pri vlogah za julij in avgust. Vlogo oddate elektronsko najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje.

Pomembno!

Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 8. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v septembru, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite na začasno čakanje s 1. 9. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 9. 2020. Povračilo delodajalcem znaša 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega in je omejeno z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila (892,50 EUR).

Vlada je podaljšala ukrep čakanja na delo

Vlada RS je danes, dne 27. 8. 2020, s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo do konca septembra 2020. Oddaja vlog za povračilo nadomestila plače za september bo možna na Portalu Zavoda RS za zaposlovanje za delodajalce po objavi sklepa Vlade v Uradnem listu RS. Pogoji za uveljavljanje povračila ostajajo enaki kot pri vlogah za julij in avgust. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-08-27-vlada-je-podaljsala-ukrep-cakanja-na-delo/.

Od jutri nekaj dodatnih izjem pri prehajanju meje

S spremembo Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije je določenih nekaj dodatnih izjem pri prehajanju meje, ki veljajo od 28. avgusta 2020.

Karantena ne bo odrejena ožjemu družinskemu članu državljana Republike Slovenije, ki potuje skupaj z njim in prihaja iz države članice EU ali države članice schengenskega območja, če lahko dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem. Ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve.

Izjema zaradi prehajanja meje zaradi neodložljivih osebnih opravkov je razširjena na prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov. V obeh primerih se je treba vrniti v času, ki je nujno potreben za izvedbo opravila, ki pa ne sme biti daljši kot 48 ur.

Izjema za gospodarsko dejavnost je napisana bolj jasno in razumljivo: velja za osebo v gospodarskem prometu ali dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z ustreznimi dokazili o opravljanju prometa ali dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini, potrdilo A1 pa ni več obvezno. Zadostujejo ustrezna dokazila, ki dokazujejo potrebo po prehodu državne meje zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti. Ostaja pa obvezna predložitev negativnega testa na COVID-19.

Povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da je z 20. 8. 2020, omogočeno oddajanje zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo v juliju. Delodajalci lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo na Portalu za delodajalce, kjer vložite zahtevek za povrnitev izplačanih nadomestil plače. Vsi delodajalci, ki boste oddali zahtevek preko Portala za delodajalce do vključno 25. 8. 2020 ter oddali REK obrazec na FURS, boste prejeli povračilo za čakanje na delo predvidoma 10. 9. 2020.

Spremembe pri prehajanju državne meje

Vlada je sprejela seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (zeleni seznam) in seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo (rdeči seznam), ki veljata od 21. avgusta 2020 naprej. Tako je med drugim zaradi slabše epidemiološke situacije z zelenega seznama črtana Grčija, na rdečega pa je uvrščena Hrvaška. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-08-20-hrvaska-od-jutri-uvrscena-na-rdeci-seznam/ in na https://www.gov.si/novice/2020-08-20-28-redna-seja-vlade-republike-slovenije/.

Do konca avgusta rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja vsa podjetja, ki so bila na podlagi interventnih zakonov upravičena do javnih sredstev, ki presegajo maksimalno vrednost, določeno v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ZIUZEOP-A, na rok za vložitev vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči, ki se izteče 31. 8. 2020.

Maksimalna vrednost (skupni znesek javnih sredstev, ki ga prejme podjetje) ne sme preseči;
 800.000 EUR na posamezno podjetje oz.
– 120.000 EUR na posamezno podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture ali
– 100.0000 EUR na posamezno podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

Za velika podjetja, pri katerih skupni znesek javnih sredstev za povračilo nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov iz 28. in 33. člena ZIUZEOP presega navedene maksimalne vrednosti, ZIUZEOP-A omogoča dodatno možnost dodelitve javnih sredstev (preko maksimuma) v skladu s pravili o državnih pomočeh za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izredni dogodek.

Navedeno možnost podrobneje opredeljuje Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20. a člena ZIUZEOP-A. S tem se velikim podjetjem daje možnost, da prejmejo (oz. obdržijo) javna sredstva v višini, ki presega maksimalno vrednost, mora pa podjetje dokazati nastalo škodo z oddajo vloge. Vlogo za ugotavljanje upravičene višine dodeljenih javnih sredstev iz 28. in 33. člena ZIUZEOP podjetje pošlje ministrstvu, pristojnemu za delo, do 31. avgusta 2020. Več o vlogi in njenih prilogah si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-08-20-do-konec-avgusta-rok-za-vloge-za-ugotavljanje-upravicene-visine-drzavne-pomoci/.

Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta

Zavod RS za zaposlovanje, glede na povečano število klicev v njihovem Kontaktnem centru, glede neizplačila subvencij za začasno čakanje na delo za mesec junij, opozarjajo delodajalce, ki uveljavljate  povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, da morate za povrnitev izplačanih nadomestil plače od junija naprej oddati zahtevke na Portalu za delodajalce.

Delodajalci, ki do  26. 7. 2020 niste oddali zahtevka na Portalu in niste oddali REK-obrazcev na FURS, včeraj, 10.  avgusta  2020,  niste prejeli povračila za junijsko čakanje na delo. Delodajalce  zato ZRSZ poziva, da oddate zahtevek na Portalu za delodajalce  do 17. avgusta 2020.  Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020. 

Konkretna vprašanja glede vaših vlog (npr. izplačila, vračila) pa lahko pošljete tudi na elektronski naslov kontaktni.center@ess.gov.si. Pri tem navedite naziv vašega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Na ZRSZ obljubljajo, da vam odgovorijo čim prej, najkasneje pa v treh delovnih dneh.  

Spremembe glede prehajanja meje in podaljšanje ukrepov glede prepovedi zbiranja

Vlada Republike Slovenije se je na podlagi strokovne ocene odločila, da se omejitve iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji uporabljajo še naprej. Z zelenega seznama se črtajo Češka, Malta in Švica ter administrativne enote Španije: Balearski otoki, Kantabrija ter Kastilja in Leon, na rdečega je uvrščena Belgija. Več si lahko preberete na povezavah https://www.gov.si/novice/2020-08-06-podaljsanje-ukrepov-glede-prepovedi-zbiranja-in-spremembe-na-zelenem-in-rdecem-seznamu/ in https://www.gov.si/novice/2020-08-06-z-zelenega-seznama-ceska-malta-in-svica-na-rdecega-uvrscena-belgija/.

Izteka se rok za oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti RS in občin

V skladu s Pravilnikom o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, lahko najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti uveljavljate oprostitev oz. delno oprostitev plačila najemnin za obdobje epidemije, če vam je bilo v tem obdobju onemogočeno oz. oteženo izvajanje dejavnosti. Obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19, to je od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. maja 2020.

Upravičenci lahko vlogo oddate do 31. avgusta 2020 na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na povezavi (čisto spodaj med prilogami pravilnika) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1745/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-epidemije-covid-19.

Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje

FURS obvešča, da za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih. Delodajalec, ki je plačnik davka poroča o izplačanih nadomestilih na način, kot sicer velja za poročanje nadomestil plač. Nadomestilo plače, zaradi odrejene karantene vpiše v polje M01.

Spremembe na rdečem in zelenem seznamu držav

Od 31. julija 2020 veljajo nekatere spremembe na zelenem (vstop brez karantene) in rdečem (14-dnevna karantena) seznamu držav. Vlada RS je med drugim z zelenega seznama črtala Španijo, Belgijo, Avstralijo, Maroko, Andoro in Kanado ter dodala določene administrativne enote Španije. Na rdečega pa je uvrstila Bolgarijo, Romunijo, Bahame, Indijo in tudi določene administrativne enote Španije. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-31-od-danes-spremembe-na-zelenem-in-rdecem-seznamu-drzav/. Seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev pa je dostopen na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev in strani Vlade RS https://www.gov.si/novice/2020-07-30-ukrepi-glede-prepovedi-zbiranja-ostajajo-v-veljavi/.

Zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu s poroštvom države

Ministrstvo za finance je objavilo novico, da sta poroštveni shemi Republike Slovenije za najem bančnih kreditov zaživeli tudi v praksi. Podatki, ki prikazujejo delež porabljene kvote poroštva, se redno posodabljajo in so dostopni na spletnih straneh SID banke. Celotna novica je dostopna na spletni strani Ministrstva za finance https://www.gov.si/novice/2020-07-30-zagotavljanje-likvidnosti-gospodarstvu-s-porostvom-drzave-porostveni-shemi-sta-zaziveli-tudi-v-praksi/, več o financiranju pa strani SID banke https://www.sid.si/.

Sprememba Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS ter podaljšanje odloka o obveznem nošenju zaščitnih mask

V Uradnem listu št. 103/2020 je bila objavljena sprememba Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katero se odpravlja določitev minimalnega obratovalnega časa in odpravi prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in z zakonom določenim dela prostih dnevih. S tem se trgovcem znova omogoči, da obratovalni čas določijo v skladu s svojo poslovno odločitvijo. Še vedno pa ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke.

Prav tako je vlada podaljšala veljavnost odloka o obveznem nošenju zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru ter obveznega razkuževanja rok.

Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Vlada je s Sklepom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 104 z dne 24.7.2020, do konca avgusta podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19. Več si lahko preberete tudi v novici MDDSZ na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-24-ukrep-cakanja-na-delo-podaljsan-do-31-avgusta/.

Vlogo za delno povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na portalu za delodajalce ZRSZ, najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje.

Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 7. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v avgustu, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite s 1. 8. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 8. 2020.

Ukrep povračila nadomestila za delavce na čakanju (JUNIJ)

Delodajalci, ki so v mesecu juniju pri Zavodu RS za zaposlovanje uveljavljali ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju, lahko od danes preko Portala za delodajalce vložijo zahtevek za povrnitev izplačanih nadomestil. Vsi delodajalci, ki bodo oddali zahtevek preko Portala za delodajalce do 26.7.2020 ter oddali REK obrazec na FURS, bodo prejeli izplačilo za junijska čakanja dne 10.8.2020.

https://www.zadelodajalce.si/

Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

Zavod RS za zaposlovanje je na svojem Portalu za delodajalce (sprememba dne 20.7.2020), delodajalcem dodatno omogočil posredovanje vse dokumentacije v zvezi z zakonsko zahtevanimi obveščanji in posredovanji odredb. https://www.zadelodajalce.si/

Do sedaj se je obveščanje izvajalo po e-pošti. Delodajalci lahko preko portala izvedejo:

Zdravstveni inšpektorat poostreno nadzira izvajanje predpisov za omejevanje širjenja epidemije

Glede na epidemiološko situacijo, je v teh dneh prioriteta Zdravstvenega inšpektorata nadzor spoštovanja vročenih odločb o karanteni. Hkrati pa poteka tudi nadzor gostinskih lokalov, kar vključuje tudi lokale v obmorskem pasu in na plažah. Poostren nadzor lokalov v dnevnem in nočnem času se izvaja tudi z asistenco policije. Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za zdravje https://www.gov.si/novice/2020-07-17-zdravstveni-inspektorat-poostreno-nadzira-izvajanje-predpisov-za-omejevanje-sirjenja-epidemije/.

Povečan inšpekcijski nadzor tudi na področju prometa

Ob povečanem nadzoru Zdravstvenega inšpektorata, se povečuje tudi inšpekcijski nadzor na področju prometa, ki ga izvaja Inšpektorat RS za infrastrukturo. Poudarek bo na preverjanju doslednega izvajanja priporočil NIJZ za preprečevanje okužb s koronavirusom, med katerimi so v prvi vrsti predpisani higienski ukrepi, kot sta nošenje mask in zagotavljanje ustrezne razdalje med posamezniki.

Povečan nadzor se bo izvajal na področjih izvajanja javnega prevoza potnikov, prevoza potnikov z žičniškimi napravami, izvajanja storitev šol vožnje in organizacij za usposabljanje voznikov ter izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil oz. dela v tahografskih delavnicah po Sloveniji.

Zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo po ZIUZEOP

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) obvešča, da bodo, zaradi nujnosti upoštevanja vseh postopkov pri pridobivanju sredstev iz državnega proračuna, na ZRSZ 10. avgusta izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače, ki so ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. marca do 31. maja po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A). Za to izplačilo bodo upoštevali dohodke iz obrazcev REK-1, vrsta dohodka 1004, ki jih bodo delodajalci oddali na FURS do 20.7.2020.

Višina nadomestila plače v karanteni

11.7.2020 je začel veljati novi t.i. PKP4 zakon, ki med drugim določa, da bo nadomestila plač delavcev v karanteni krila država. Višina nadomestila je po novem odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni, zato je MDDSZ na svoji spletni strani objavilo natančnejša pojasnila, ki so dostopna na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-14-visina-nadomestila-place-v-karanteni/.

Sprememba presečnega datuma za ponudnike na področju turizma, pri katerih se lahko unovči turistični bon

V Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4 zakon), se je pri ponudnikih na področju turizma odpravil presečni datum 13.3.2020. S to spremembo se omogoča unovčitev bona pri vseh ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo navedene pogoje kadarkoli v letu 2020. Pri ponudnikih storitev, ki po novem izpolnjujejo pogoje za unovčevanje bonov, je bon mogoče unovčiti za predvidene storitve, opravljene od dneva veljavnosti zakona dalje, torej od 11.7.2020 dalje.

Pravila za prehajanje slovenske meje

Na spletni strani MNZ si lahko preberete osvežena pravila za prehajanje slovenske meje https://www.gov.si/novice/2020-06-08-pravila-za-prehajanje-slovenske-meje/ ter najpogostejša vprašanja in odgovore glede prehajanja meje https://www.gov.si/novice/2020-06-08-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-prehajanja-meje/.

Novosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati 11.7.2020, prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/novosti-pri-delnem-subvencioniranju-skrajsanega-polnega-delovnega-casa

Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)

Obveščamo vas, da je Državni zbor 9.7.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19. Zakon je v Uradnem listu objavljen danes, dne 10.7.2020 in začne veljati jutri, dne 11.7.2020. Besedilo zakona je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1831/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv.

Zakon ureja več ukrepov, med drugim tudi ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na deloukrep povračila nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene in spreminja nekatere določbe ZIUOOPE (Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19), o katerih si lahko preberete v naši novici na povezavi https://www.zdops.si/2020/07/11/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv/

Vlada RS sprejela PKP4

Obveščamo vas, da je Državni zbor 9.7.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki pa še ni objavljen v Uradnem listu RS. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-10-pkp4-v-ospredje-postavlja-zascito-delovnih-mest-in-preprecitev-sirjenja-okuzbe/.

Konec julija zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo po ZIUZEOP

Na Zavodu RS za zaposlovanje bodo 31. julija izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače, ki so ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. marca do 31. maja po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A). Več si lahko preberete v informaciji Zavoda https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/konec-julija-zadnje-izplacilo-povracila-nadomestila-place-za-zacasno-cakanje-in-visjo-silo.

Spremembe pri omejitvah zbiranja ljudi

Vlada je na seji dne 8.7.2020 izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki je objavljen v Uradnem listu št. 96 z dne 8.7.2020 in prične veljati 9.7.2020. Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

 • se zbira več kot deset ljudi ali
 • je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

 • ime in priimek udeležencev,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • kontaktna telefonska številka,
 • kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
 • čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči. Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih le med 6. in 22. uro

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 7.7.2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Spremembe Odloka določajo vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik le med 6. in 22. uro, jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom in omogočajo dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju, da po novem vstopajo v državo brez testa na COVID-19. Več si lahko preberete v novici Vlade RS https://www.gov.si/novice/2020-07-07-vrocanje-odlocb-o-karanteni-na-dolocenih-mejnih-prehodih-le-med-6-in-22-uro/.

Spremembe v zvezi s prehajanjem meje

Vlada je na dopisni seji dne 6.7.2020 odločila, da sta s 7. julijem na zelenem seznamu ponovno Francija in Češka, češka administrativna enota Moravsko-šlezijska pa ostaja na rumenem seznamu. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-06-s-7-julijem-na-zelenem-seznamu-ponovno-francija-in-ceska/.

Vlada zaostrila ukrepe glede prehajanja meje

Vlada je na dopisni seji dne 3.7.2020 odločila, da bo vročanje odločbe o karanteni že na meji in sklenila, da bodo s 4. julijem na zelenem seznamu Belgija in Nizozemska, z njega pa črtane Češka, Hrvaška in Francija. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-03-vlada-zaostrila-ukrepe-glede-prehajanja-meje/.

Popravljena priporočila za izvajanje občasnih prevozov

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil nova, popravljena priporočila za izvajanje občasnih prevozov. Sprememba se nanaša na mednarodni tranzitni avtobusni prevoz. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-07-03-popravljena-priporocila-za-izvajanje-obcasnih-prevozov/.

Oddaja končni poročil za začasno čakanje na delo

Od 1. julija je na portalu za delodajalce omogočena oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo. Delodajalci oddate končno poročilo za povračilo nadomestila plače, ki ste ga zaradi začasnega čakanja na delo ali odsotnosti zaposlenih zaradi višje sile uveljavljali na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP). Zavod RS za zaposlovanje poziva delodajalce, da oddate končno poročilo na portalu za delodajalce v skladu z izdanimi sklepi, s katerimi ste imeli priznano pravico do povračila nadomestila v času med 13.3.2020 in 31.5.2020.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

Vlada Republike Slovenije je 29. junija 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki velja od 30. junija 2020. S spremembo, s katero prenehajo veljati vsi prejšnji odloki o omejitvi zbiranj, se ponovno zaostrujejo pogoji za zbiranje ljudi. Prepoveduje se zbiranje več kot 50 ljudi, zbiranje ljudi ne glede na število, če niso upoštevana higienska navodila NIJZ, še vedno pa so prepovedana zbiranja iz drugih odlokov Vlade RS (npr. diskoteke in nočni klubi). Najpogostejša vprašanja in odgovore najdete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-01-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/.

Razporejanje skrajšanega delovnega časa

Na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov Ekonomsko-socialnega sveta zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v času izvajanja ukrepov, je bilo sprejeto usklajeno strokovno stališče: s pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo. Ob tem je pomembno, da se s takšnim načinom razporejanja skrajšanega delovnega časa odredi skrajšani delovni čas samo tistim delavcem, katerim zaradi narave delovnega mesta oz. vrste dela ni mogoče razporediti skrajšanega delovnega časa v enakomernem tedenskem obsegu zagotavljanja dela, hkrati pa mora biti v odredbi določena razporeditev delovnega časa oz. način razporeditve delovnega časa na določen način, da je za referenčno obdobje enega meseca vnaprej razvidno, katere dneve ima delavec delovno obveznost in v kakšen obsegu (tj. koliko ur). Več si lahko preberete v obvestilu https://www.gov.si/novice/2020-06-29-razporejanja-skrajsanega-delovnega-casa/.

Vlada sprejela PKP4

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28.6.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog zakona nadomešča v sredo na vladi sprejet predlog novele PKP3.

S predlogom zakona se podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020, glede na stanje in potrebe na trgu dela. Vlada lahko ukrep pred njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Poleg tega je namen predloga zakona tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. Predlog zakona tako delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere, delavci pa bodo upravičeni do nadomestila plače, pri čemer bo višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

S predlogom zakona se določa začasne ukrepe za omilitev posledic epidemije z zagotovitvijo sredstev za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži. Vlada v roku dveh mesecev sprejme uredbo, s katero se podrobneje predpiše metodologija ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve javnih sredstev, in sicer za obdobje dveh let. Za financiranje dodatnih kadrov za izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo sredstva v višini 31 milijonov evrov.

S predlogom zakona se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določa vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2. Predlog zakona določa, da je namestitev in uporaba mobilne aplikacije prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je posameznik potrjeno pozitiven na virus – v teh primerih si mora mobilno aplikacijo obvezno namestiti in vanjo vnesti naključno kodo. V nasprotnem primeru bi mobilna aplikacija izgubila velik del svojega pomena.

Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-28-vlada-sprejela-pkp4/.

Sprejeta nova uredba o izvajanju poroštva države pri najemanju kreditov

Vlada Republike Slovenije je na seji 24.6.2020 sprejela novo Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), s čemer so odpravljene še zadnje nejasnosti glede odobravanja kreditov, zavarovanih s poroštvom Republike Slovenije, ki so namenjeni zagotovitvi dodatne likvidnosti slovenskemu gospodarstvu. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-24-sprejeta-nova-uredba-o-izvajanju-porostva-drzave-pri-najemanju-kreditov/, besedilo uredbe pa je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1554/uredba-o-izvajanju-ukrepa-porostva-po-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19.

Vlada sprejela odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganje okužbe z virusom SARS – CoV-2

S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 začasno določita obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, ter obvezno razkuževanje rok. Odlok začne veljati 25. junija 2020. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-24-obvezne-maske-v-zaprtih-javnih-prostorih-in-javnem-prometu-ter-razkuzevanje-rok/.

Od 25. junija na rdečem seznamu tudi Portugalska in Albanija, z zelenega seznama črtana Luksemburg in Črna gora

Vlada je odločila, da se s seznama epidemiološko varnih držav (t. i. zeleni seznam) ali administrativnih enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (odlok) s 25. junijem 2020 črtata Luksemburg in Črna gora.

Vlada je tudi odločila, da se v skladu z 11. členom odloka zaradi poslabšanja epidemioloških razmer s 25. junijem 2020 na seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo (t. i. rdeči seznam) uvrstita Portugalska in Albanija. Tako za osebe, ki v Slovenijo prihajajo iz teh držav, in osebe, ki vstopajo v Slovenijo ter imajo stalno ali začasno prebivališče v teh državah, ob vstopu v Slovenijo velja 14-dnevna karantena. Izjemoma bodo lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene iz držav na rdečem seznamu vstopale le določene kategorije oseb, in sicer izjeme v točkah 2, 3, 4, 5, 6 in 7 v 10. členu odloka.

Vlada je odločila tudi, da je veljavnost negativnega izvida testa na COVID-19 skrajšana na 36 ur, test bo po novem obvezen tudi za izjeme v točkah 12 in 13 v 10. členu odloka.

Kontakti za informacije o koronavirusu

Informacije glede karantenskih odločb na Ministrstvu za zdravje nudijo:
– po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15. 30 uro.
– po e-pošti na naslovu: karantena.mz@gov.si

Za zdravstvena priporočila in napotke pokličite Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729, oglejte si njihovo spletno stran www.nijz.si.

Za postopke glede prehoda meje pokličite klicni center za koronavirus Policije na telefonsko številko 01 514 70 01, pišete lahko na e-mail: info.koronavirus@policija.si

Za konzularne zadeve pokličite na Ministrstvo za zunanje zadeve na telefonsko številko 01 478 20 10.

Glede turističnih bonov pokličite na Finančno upravo na telefonsko številko 08 200 1005.

Za več informacij o koronavirusu in ukrepih za odpravljanje gospodarskih ter socialnih posledic epidemije koronavirusa obiščite spletno stran https://www.gov.si/teme/koronavirus/.

Pojasnilo MDDSZ glede odrejene karantene delavcem ter možnih postopanj delodajalca

Po spletu so se pojavila obvestila nekaterih delodajalcev, v katerih zaposlene opozarjajo, da ne smejo zapuščati države Republike Slovenije tudi v času koriščenja letnega dopusta. Delavce opozarjajo, da če zaradi karantene ali zaprtja meja ne bodo pravi čas prišli nazaj, bodo njihovo odsotnost šteli kot hujšo kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere lahko izredno odpovejo pogodbo o zaposlitvi. Na povezavi si lahko preberete odziv ministrstva na tovrstne zapise in vprašanja v zvezi s tem https://www.gov.si/novice/2020-06-23-pojasnilo-glede-odrejene-karantene-delavcem-ter-moznih-postopanj-delodajalca/.

Obveznost obveščanja Zavoda RS za zaposlovanje o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom pred oddajo vloge

Vloga bo pravočasno predložena v roku 15 dni od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, ko zaposleni nastopi takšno delo. Pri tem bodite pozorni na izpolnitev zakonskega pogoja, da o tem obvestite Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) po elektronski pošti najkasneje v roku 3 delovnih dni od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Tako določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE), ki je pričel veljati 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020) in omogoča delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa.

Če želite uveljavljati subvencijo za skrajšani polni delovni čas, imate zakonsko obveznost, da v 3 delovnih dneh potem, ko odredite takšno delo zaposlenim, o tem obvestite ZRSZ po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.siObvestilo naj vsebuje naslednje podatke: 

 • naziv in MŠO delodajalca,
 • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,
 • datum odreditve takšnega dela.

Omenjeno obvestilo v skenirani obliki priložite vlogi, ki jo oddate elektronsko na Portalu za delodajalce v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije. Delodajalci lahko zaposlenemu, s katerim imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredite delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1.6.2020 do 31.12.2020. Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden). To pomeni, da zaposleni, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani zaposlitev za polni delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas, razen tistih, ki so drugače urejene z ZIUOOPE.

Kako se šteje 3 dnevni rok od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom?

ZRSZ je objavil pojasnilo, da se v primeru, da je delodajalec odredil delavcu delo s skrajšanim delovnim časom, za štetje tri dnevnega roka v vsakem primeru šteje tri delovne dni od datuma začetka dela s skrajšanim delovnim časom. Če je ta rok zamujen, se vloga zavrne zaradi prepozne oddaje obvestila.

Primer: Delodajalec je v sredo, 10. 6. vročil delavcu odredbo za delo s skrajšanim delovnim časom, s pričetkom opravljanja v petek, 12. 6.

Rok, da delodajalec obvesti Zavod, je vključno do srede, 17. 6., torej tri delovne dni od začetka dela s skrajšanim delovnim časom. Prvi dan roka je prvi naslednji delovni dan po začetku del s skrajšanim delovnim časom.

Oddaja končnih poročil za povračilo nadomestila plače od 30. junija

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da bo končno poročilo k vlogi za povračilo nadomestila plače zaposlenih na začasnem čakanju na delo ali zaradi odsotnosti iz razloga višje sile, mogoče, na portalu za delodajalce, oddati od 30. junija. Vljudno prosijo, da to storite do konca julija 2020. Več si lahko preberete na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/oddaja-koncnih-porocil-za-povracilo-nadomestila-place.

Opravljanje dela na domu

MDDSZ je z namenom razjasnitve ključnih delavnopravnih dilem in dilem na področju varnosti in zdravja pri delu pripravil najpomembnejše informacije pri organizaciji dela na domu, ki so dostopne na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-22-opravljanje-dela-na-domu-z-vidika-delovnega-prava-in-varnosti-in-zdravja-pri-delu/.

Seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev

Na podlagi ocene epidemiološke situacije za posamezno državo ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega območja Vlada s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s III. odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. L. RS 83/20). Seznam držav in njegove spremembe NIJZ redno objavlja na svojih spletnih straneh https://nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev, kjer je dostopna tudi povezava na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko.

Podaljšan čakalni čas za telefonske klice v Kontaktnem centru Zavoda RS za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da imajo v Kontaktnem centru povečano število telefonskih klicev. Zato se lahko zgodi, da čakalni čas za prostega operaterja traja do 5 minut. Prosijo za potrpežljivost in razumevanje. Za splošna vprašanja vam je na voljo tudi njihov elektronski naslov: kontaktni.center@ess.gov.si. Odgovor lahko pričakujete v 3 delovnih dneh. Za vsebinska vprašanja o povračilu nadomestila plače in subvenciji za skrajšani delovni čas sta vam namenjena: ZIUPPP@ess.gov.si (elektronski naslov) ali 030 486 086 (mobilna številka ob delovnikih).

FURS poziva ponudnike turističnih bonov k testiranju sistema

Na testni sistem BETA eDavki je nameščen receptorski portal namenjen unovčevanju turističnih bonov. S tem je ponudnikom omogočeno testiranje funkcionalnosti. Da bi lahko ponudniki začeli s testiranjem, morajo ustvariti testne uporabniške račune za receptorje. Pred prvo prijavo v portal se mora receptorju dodeliti uporabniški račun (uporabniško ime in geslo). Uporabniške račune se dodeljuje v zaprtem delu portala BETA eDavki (osebni portal ponudnika nastanitev). Navodila, kako to narediti, najdete v prezentacijiZa ponudnike je na voljo tudi video izobraževanje (o bonih in receptorskem portalu). Receptorski portal bo na voljo za produkcijsko uporabo v petek 19. 6. 2020.

Subvencija za skrajšani polni delovni čas

Zavod RS za zaposlovanje je na povezavi https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-skrajsani-delovni-cas objavil vse pomembne informacije v zvezi s subvencijo za skrajšani polni delovni čas (kako se vlogo odda, kako se obvešča, najpogostejša vprašanja in odgovori).

Od 15. junija odprti vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško, ki je objavljen v Uradnem listu št. 86 z dne 12.6.2020. Danes, 15. junija 2020, tako začnejo obratovati vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS) določa vzpostavitev in obratovalni čas mejnih prehodov za obmejni promet. Prek mejnih prehodov za obmejni promet lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije. Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju določa, da lahko pogodbenica delno ali v celoti zadrži izvajanje sporazuma.

S 15. junijem omogočeno prehajanje slovensko-italijanske tudi izven kontrolnih točk, a le za državljane Slovenije in Italije

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki je objavljen v Uradnem listu št. 86 z dne 12.6.2020. Spremembe začnejo veljati 15. junija 2020.

Italija bo s 15. junijem 2020 uvrščena na seznam epidemiološko varnih držav, s tem pa se na slovensko-italijanski meji vzpostavlja enak režim prehoda meje, kot to že velja za prehajanje slovensko-avstrijske in slovensko-madžarske meje. Tako bodo lahko državljani Slovenije in Italije slovensko-italijansko mejo prehajali izven kontrolnih točk, ostalim pa bodo za prehajanje te meje na voljo štiri kontrolne točke:

 1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
 2. Fernetiči ‒ Fernetti,
 3. Škofije ‒ Rabuiese,
 4. Krvavi potok ‒ Pesse.

Dopolnjen seznam varnih držav

Vlada je odločila, da se na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije uvrsti dežela Furlanija – Julijska krajina, administrativna enota Italije. To velja od 13. junija 2020. S 15. junijem 2020 pa se na ta seznam uvrstita še Italija in Črna Gora.

Omejitve za prihode iz držav s poslabšanjem epidemioloških razmer

S 13. junijem 2020 se zaradi poslabšanja epidemioloških razmer ne glede na državljanstvo ali bivališče odredi 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz spodaj naštetih držav, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče: Katar, Bahrajn, Čile, Kuvajt, Peru, Armenija, Džibuti, Oman, Brazilija, Panama, Belorusija, Andora, Singapur, Švedska, Maldivi, Sao Tome in Principe, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike, San Marino, Saudova Arabija, Ruska federacija, Moldavija, Gibraltar, Bolivija, Portoriko, Gabon, Kajmanski otoki, Dominikanska republika, Republika Južna Afrika, Iran, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Severna Makedonija.

Izjeme veljajo le za:

 • osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni (2. točka 10. člena odloka);
 • delavce v sektorju mednarodnega prevoza (3. točka 10. člena odloka);
 • osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu (4. točka 10. člena odloka);
 • osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 24 urah po vstopu (5. točka 10. člena odloka);
 • osebo z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena odloka);
 • osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode (7. točka 10. člena odloka).

Od 12. junija možna oddaja vloge za subvencije za skrajšani polni delovni čas

Od danes, 12. junija, delodajalci lahko oddate vlogo za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE). Več si lahko preberete v informaciji Zavoda RS za zaposlovanje https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-12-junija-mozna-oddaja-vloge-za-subvencije-skrajsani-polni-delovni-cas.

Obveščanje o napotitvi nazaj na delo pri delnem povračilu nadomestila plače za začasno čakanje

Glede tega velja enako kot po doslej aktualnem interventnem ukrepu. Če torej zaposlene, napotene na začasno čakanje, v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, pošljete po prejemu sklepa o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače. Obveščate po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si, pri čemer se vedno obvezno sklicujte na številko vloge (11065-xxx/2020). V elektronskem sporočilu navedete:

 • svoj naziv (kdo je delodajalec),
 • številko svoje vloge,
 • ime in priimek zaposlenih, ki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
 • datum, ko se morajo zaposleni vrniti na delo.

Nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu. Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge za delno povračilo nadomestila plače. To velja v časovnem okviru, ki ste ga za tega zaposlenega navedli v sprejeti vlogi kot obdobje začasnega čakanja na delo. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

Kdo bo prejel nakazilo mesečnega temeljnega dohodka 24.6.2020

FURS obvešča, da dne 10.6.2020 polnega izplačila NISO prejeli upravičenci (samozaposleni, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci), ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni kot starši (na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2). Slednji so sicer z določbo 84. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) dobili pravico do mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku. Tem upravičencem bo razlika do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec in april izplačana 24. junija 2020.

Poleg omenjenih bodo 24.6. 2020 mesečni temeljni dohodek za maj prejeli tudi upravičenci, pri katerih je bilo zaradi sprememb v zakonodaji in različnih okoliščin na njihovi strani za preverjanje pogojev v zvezi z upravičenostjo bolj kompleksno in ga v kratkem času do dneva izplačila ni bilo mogoče izvesti.

Ažurirani odgovori na najpogostejša vprašanja glede povračila nadomestila plače na začasnem čakanju in subvencioniranja skrajšanega delovnega časa

Zavod RS za zaposlovanje je na spletni strani objavil prenovljene odgovore na najpogostejša vprašanja glede obeh delovnopravnih ukrepov tretjega interventnega paketa. Dokument lahko najdete na povezavi čisto spodaj (Dodatne informacije: Imate vprašanja: Poglejte si odgovore) https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-za-zacasno-cakanje-in-subvencije-skrajsani-delovni-cas.

Junija predvideni dve izplačili na podlagi interventnih zakonov

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da sta junija predvideni dve izplačili na podlagi interventnih zakonov. Prvo bo jutri, 10. 6. 2020, naslednje pa konec meseca, natančneje 30. 6. 2020. V jutrišnje izplačilo bodo zajeti delodajalci, ki so oddali obrazce REK do 27. 5. 2020, izplačila pa se nanašajo na marec in april. Še vedno opažajo, da vsi delodajalci, ki so oddali vlogo za povračilo nadomestila, niso oddali omenjenih obrazcev, kar pa je podlaga za obračun in izplačilo na podlagi interventnih zakonov. Poleg tega se še vedno pojavljajo tudi napake pri obračunih. Prav zato zavod prosi delodajalce, da so pozorni pri navedbi podatkov oziroma da s pomočjo aplikacije na Portalu za delodajalce preverijo njihovo pravilnost. Več si lahko preberete v informaciji ZRSZ https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/delodajalci-prejeli-dobrih-116-milijonov-eur-za-povracilo-nadomestila-place.

Sprejeta je uredba o koriščenju turističnih bonov

Uredba je objavljena v Uradnem listu št. 84 z dne 8.6.2020 in določa način koriščenja turističnih bonov preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije, povračilo sredstev preko informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov. Bon bo vpisan kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki). Bon bo unovčljiv za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.

Upravičenec bon unovči tako, da ob prijavi na dan prihoda pri ponudniku storitve le-tega obvesti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Ponudnik nato v informacijski sistem FURS vnese podatke o upravičencu, na podlagi katerih FURS v informacijskem sistemu označi unovčenje bona pri upravičencu (zmanjša njegovo dobroimetje) ter vrednost bona v znesku opravljene storitve izplača ponudniku storitev v rokih in na način, ki so določeni v omenjeni uredbi.

Bon bo deljiv in se bo lahko unovčil v večkratnem znesku. Izplačilo bona v denarju ni možno. Besedilo uredbe je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1345/uredba-o-nacinu-unovcitve-bona-za-izboljsanje-gospodarskega-polozaja-na-podrocju-potrosnje-turizma-povracilu-sredstev-preko-informacijskega-sistema-financne-uprave-republike-slovenije-ter-nacinu-vodenja-in-upravljanja-evidence-bonov.

Nova pravila za prehajanje slovenske meje

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 83 z dne 7.6.2020. Odlok velja od 8. junija 2020. Glede prehajanja slovenske meje veljajo nova pravila, ki si jih lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-08-od-danes-veljajo-nova-pravila-za-prehajanje-slovenske-meje/, kjer je dostopna tudi povezava na besedilo odloka in na najpogostejša vprašanja in odgovore glede prehajanja meje.

Objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori o ukrepih skrajšanega delovnega časa ter čakanja na delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil odgovore na najpogostejša vprašanja o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Oba ukrepa sta namenjena ohranjanju čim več delovnih mest. Pojasnila so dostopna na https://www.gov.si/novice/2020-06-05-ukrep-cakanje-na-delu-in-skrajsani-delovni-cas/.

Obveznost obveščanja Zavoda RS za zaposlovanje o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom pred oddajo vloge

Delodajalci, ki želite uveljavljati subvencijo za skrajšani polni delovni čas, imate zakonsko obveznost, da v 3 delovnih dneh potem, ko odredite takšno delo zaposlenim, o tem obvestite ZRSZ po elektronski pošti. Več si lahko preberete v novici ZRSZ https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/obvescanje-o-odreditvi-dela-s-skrajsanim-delovnim-casom.

Obvestilo delodajalcem glede delavcev, ki so bili od 28. do 29.5. 2020 ob prestopu meje iz tretjih držav napoteni v karanteno

Dne 26. 5. 2020 je v veljavo stopil Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok).  Ker je v času od 28. do 29. 5. 2020 prišlo do nejasnosti pri tolmačenju posameznih določil Odloka, so bile ustno odrejene karantene s strani Policije tudi osebam, ki so v Slovenijo prišle iz tretjih držav in ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Ministrstvo za notranje zadeve, NIJZ in Ministrstvo za zdravje so poenotili tolmačenje Odloka, zato tem osebam odločbe o odreditvi karantene ne bodo izdane v primeru, če tega ne bodo želele in bodo ministrstvu to tudi sporočile.

Osebe, ki so v času od 28. do 29. 5. 2020 prišle v Slovenijo iz tretjih držav in imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, lahko ustno izrečeno karanteno prekinejo, če torej Ministrstvu za zdravje pisno sporočijo, da ne želijo izdaje odločbe o odreditvi karantene. Podatke (ime in priimek, stalni ali začasni naslov v Sloveniji, datum prehoda meje) ali zapis na priloženi izjavi »Strinjanje z neizdajo odločbe o odreditvi karantene« naj osebe ali njihovi zastopniki pošljejo na e-naslov: karantena.mz@gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana. Telefonska številka za informacije je 01 478 68 48. Izjava je dostopna na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-05-obvestilo-osebam-ki-so-bile-od-28-do-29-5-2020-ob-prestopu-meje-iz-tretjih-drzav-napotene-v-karanteno-in-imajo-stalno-ali-zacasno-prebivalisce-v-sloveniji/.

Opozorilo: Neizdaja odločbe o odreditvi karantene pomeni, da se ustno izrečena karantena prekine, osebe pa ne bodo mogle uveljavljati pravic, ki izhajajo iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20).

Obveščanje Zavoda RS za zaposlovanje glede odreditve dela s skrajšanim delovnim časom

V skladu z ZIUOOPE morajo delodajalci v 3 delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredijo delo s skrajšanim delovnim časom, poslati obvestilo zavodu po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.  Zavod bo upošteval tudi obvestila, ki so v preteklih dneh prispela na drug elektronski naslov oz. na drug način.

Delodajalci, ki so delo s skrajšanim delovnim časom odredili s 1.6. morajo obvestiti zavod do vključno danes (4.6).

Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke: naziv in MŠ delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom in datum odreditve takšnega dela.

Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije (zato naj si ga delodajalec shrani).

Zavod RS za zaposlovanje objavil pojasnila v zvezi z uveljavljanjem ukrepov po ZIUOOPE

Obveščamo vas, da je ZRSZ objavil pojasnila glede uveljavljanja subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo, ki so dostopna na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-za-zacasno-cakanje-in-subvencije-skrajsani-delovni-cas.

Pojasnila Zavoda RS zaposlovanje v zvezi z uveljavljanjem ukrepov po ZIUOOPE

Zavod naj bi predvidoma danes na spletni strani objavil informacije o postopku izvajanja ukrepov delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo v juniju. Posredovali pa so nam nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki so razvidni spodaj:

ZAČASNO ČAKANJE NA DELO

»Delavcem smo že v marcu poslali odredbe, s katerimi jim je bilo odrejeno čakanje na delo do preklica. Ali moramo za potrebe oddaje nove vloge po ZIUOOPE izdati nove odredbe, čeprav trenutne niso bile preklicane in še veljajo?«

Odgovor: Če so odredbe še veljavne (ker niso bile preklicane oz. veljajo npr. do 30. junija), ni potrebe po pripravi/predložitvi novih.

»Kako je po novem glede obveščanja Zavoda o pozivu delavcu nazaj na delo. Kdaj predhodno obvestimo Zavod? Kaj se zgodi, če presežemo 7 delovnih dni v mesecu (zadošča nova odredba in obvestilo Zavodu ali je potrebna nova vloga)?«

Odgovor, usklajen z MDDSZ: Oboje bo potekalo tako kot v primeru ZIUZEOP in ZIUZEOP-A (povezava). Obveznost obveščanja nastane po tem, ko Zavod delodajalcu izda sklep, s katerim je delodajalcu odobreno delno povračilo nadomestila plače.

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA

»Na kakšen način Zavod obvestimo, da smo delavcem odredili delo s skrajšanim delovnim časom?«

Danes bo Zavod odprl poseben elektronski predal za navedeno obveščanje, ki je obvezno po zakonu (najpozneje v treh delovnih dneh od dneva odreditve). V obvestilu na spletni strani bo podana informacija, katere podatke mora obvestilo vsebovati.

Ponovna omejitev težkega tovornega prometa ob nedeljah in dela prostih dneh

Vlada je z 31. majem 2020 pričela uporabljati odlok o preklicu epidemije virusa COVID-19. Ministrstvo za infrastrukturo zato obvešča, da s preklicem tako niso več izpolnjeni pogoji za opravljanje prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, ob nedeljah in dela prostih dnevih, od 8. do 21. ure. Od 1. junija se na območju Republike Slovenije tako ponovno uvaja omejitev prevozov tovornih vozil v teh časovnih intervalih.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja državne meje posodobljena 1.6.2020

 1. maja 2020 je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Ministrstvo za notranje zadeve je zato posodobilo najpogostejša vprašanja in odgovore, ki so dostopni nahttps://www.gov.si/novice/2020-05-26-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-odloku-o-prehajanju-drzavne-meje-posodobljena-1-junija-2020/.

Državni zbor sprejel nov sveženj interventnih ukrepov

Obveščamo vas, da so v Uradnem list RS št. 80/2020 z dne 30.5.2020 objavljeni interventni zakoni, in sicer:

Vlada je na dopisni seji, dne 29.5.2020, sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih pri nalezljivi bolezni COVID-19

Vlada je sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih (ZBN), pri nalezljivi bolezni COVID-19. Sklep predstavlja pravno podlago, da se bo lahko tudi po 31. 5. 2020 sprejemalo splošne in posebne ukrepi po Zakonu o nalezljivih boleznih pri nalezljivi bolezni COVID-19. Vsi akti in ukrepi, ki jih je v času razglašene epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19 sprejela vlada in do 1. 6. 2020 niso bili odpravljeni, veljajo še naprej do njihove spremembe ali preklica. Obvezno ostaja tudi nošenje zaščitnih mask.

Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih posamični vladni akti ali ukrepi, sprejeti za zajezitev epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19, navajajo kot pogoj za sprostitev oziroma opravljanje določene dejavnosti, ostajajo kot obvezna v veljavi še naprej do njihove spremembe ali preklica. Tako v veljavi ostajajo vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask, in sicer:

 • v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1.5 metra,
 • v javnih prevoznih sredstvih,
 • pri osebah z respiratornimi obolenji,
 • pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,
 • pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,
 • pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami.

Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-05-29-50-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

Junija predvideni dve izplačili na podlagi interventnih zakonov, prvo naslednje je 10.6.

ZRSZ je na svoji spletni strani objavil novico v zvezi z izplačili povračila nadomestil na podlagi interventnih zakonov in sporočil, da junija predvidevajo dva roka izplačil: 10. 6. 2020 in 30. 6. 2020. Celotno obvestilo je dostopno na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/danes-1484-delodajalcev-prejelo-skoraj-25-milijona-eur.

Priporočila NIJZ v zvezi s sproščanjem ukrepov

Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Ob tem so oz. bodo na NIJZ pripravili različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti, ki jih lahko najdete na povezavi https://nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Novi sprostitveni ukrepi Vlade na seji 28.5.2020

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji. S spremembo se sprošča začasna omejitev zbiranja na javnem kraju. In sicer bo s 1. junijem, ko začne veljati sprememba odloka, na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 200 oseb. Pri tem pa bo še vedno treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.

Vlada je izdala Sklep o dopolnitvi seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Po seznanitvi z oceno epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje in glede na dogovor med ministrstvoma za zunanje zadeve Slovenije in Madžarske o pogojih prehajanja državne meje državljanov Slovenije in Madžarske je vlada odločila, da na seznam držav uvrsti tudi Madžarsko. To pomeni, da lahko brez omejitev v Slovenijo vstopajo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Madžarskem in jim karantena ne bo odrejena.

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. S spremembo odloka se tako odpravi prepoved opravljanja storitev na področju turističnih dejavnosti, in sicer za:

 • nastanitvene obrate nad 30 sob,
 • nastanitvene obrate za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
 • velnes in fitnes centre,
 • bazene, vodne aktivnosti.

Še vedno pa se ohrani začasna prepoved ponujanja storitev diskotek in nočnih klubov. Prodajalne ostajajo zaprte ob nedeljah in praznikih razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprti. Minimalni obratovalni čas prodajaln z živili se ohrani.

Vsi odloki so objavljeni v Uradnem listu RS št. 78 z dne 29.5.2020, celotno sporočilo za javnost pa si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-05-28-18-redna-seja-vlade-republike-slovenije/.

V petek 29.5.2020 nova izplačila po interventnih zakonih

Do sedaj je ZRSZ po interventnih zakonih izvedel dve izplačili v skupni vrednosti 35 milijonov EUR 21.900 delodajalcem za 94.500 zaposlenih, medtem ko je tretje majsko izplačilo predvideno ta petek, 29. 5. 2020. Trenutno je za te namene na voljo skupaj 157 milijonov EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna glede na potrebe. Koliko delodajalcev bo prejelo povračilo nadomestilo plače v petek, za zdaj ni znano, saj se podatki iz obrazcev REK še obdelujejo. Več si lahko preberete na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/v-petek-nova-izplacila-po-interventnih-zakonih.

Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019

FURS opozarja, da je bil rok za oddajo obeh obračunov zaradi epidemije COVID-19 z 31. 3. 2020 premaknjen na 31. 5. 2020. Ker pa je 31. 5. 2020 nedelja, je skrajni rok za oddajo obračunov za koledarsko leto 2019 ponedeljek, 1. 6. 2020. Hkrati obveščajo, da rok za plačilo davčne obveznosti po obračunu DDPO ali obračunu DohDej ostaja 30 dni po predložitvi davčnega obračuna. V primeru, če bo zavezanec predložil davčni obračun na skrajni rok, torej, 1. 6. 2020, mora davčno obveznost plačati najkasneje do 1. 7. 2020. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-05-26-se-slab-teden-casa-za-oddajo-obracunov-ddpo-in-dohdej-za-leto-2019/.

Odlok o ukrepih za preprečitev širjenja COVID-19 na mejnih prehodih in kontrolnih točkah

Z današnjim dnem 26.5.2020 je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Dodane so nove izjeme za vstop v Slovenijo, ko se potniku, ki vstopa v državo, ne odredi 14-dnevna karantena. Dodana je tudi nova kontrolna točka na cestni povezavi na mejnem območju z Italijo, in sicer Gorjansko ‒ San Pelagio. Več si lahko preberete na povezavah https://www.gov.si/novice/2020-05-26-spremenjeni-ukrepi-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/ in https://www.gov.si/novice/2020-05-26-veljati-je-zacel-novi-odlok-o-ukrepih-za-preprecitev-sirjenja-covida-19-na-mejnih-prehodih-in-kontrolnih-tockah/, prav tako pa so objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi s prehajanjem meje https://www.gov.si/novice/2020-05-26-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-odloku-o-prehajanju-drzavne-meje/.

Preverjanje višine prejetih povračil nadomestila plače

Na portalu ZRSZ za delodajalce vam je od začetka tega tedna na voljo nova aplikacija. Omogoča vam preverjanje, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP). Če obračuna ne vidite ali se ne ujema z vašim stanjem, je lahko eden izmed razlogov:

 • nepravilno oddan ali sploh neoddan Obrazec iRek 1004,
 • nepravilen EMŠO zaposlenega,
 • oseba nima ustrezne zavarovalne podlage (npr. študent, ki dela po podjemni pogodbi ipd.) ali morda sploh ni zaposlena pri vas kot delodajalcu, ki je oddal vlogo,
 • težave s transakcijskim računom (TRR), ker ga pri vlogi niste navedli ali je morda zaprt.

ZRSZ poziva delodajalce, da preverijo pravilnost svojih podatkov, ki ste jih navedli v vlogi, in jih primerjate z istimi podatki na oddanih Obrazcih iRek 1004.

Višina povračila je obračunana na podlagi vaših podatkov, ki ste jih vnesli na Obrazec iRek 1004 za marec 2020. Delodajalci na tem obrazcu prikažete bruto zneske, z Zavoda pa vam izplačajo neto zneske. Ker prispevki znašajo 22,1 %, to pomeni, da je izplačani neto znesek za 22,1 % nižji od bruto zneska na Obrazcu iRek (neto nadomestilo plače plus akontacija dohodnine).

Če ste se pri tem zmotili, prosijo, da podatke ustrezno popravite.

Prenehanje razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami

Z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; ZZUSUDJZ) so bili vzpostavljeni začasni ukrepi, s katerimi se je preprečevalo nevarnost širjenja virusne bolezni v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah oziroma zaradi njih. Veljavnost začasnih ukrepov je bila z zakonom omejena do 1. julija 2020, če razlogi za prenehanje njihovega izvajanja ne bi nastopili prej. Vlada Republike Slovenije je že z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) sledila podatkom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20) določa za obstoj epidemije. S sklepom dne 21. maja 2020 pa je ugotovila, da so prenehali razlogi za izvajanje začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ. Več si lahko preberete v novi Ministrstva za javno upravo https://www.gov.si/novice/2020-05-21-prenehanje-zacasnih-ukrepov-v-upravnih-in-drugih-javnopravnih-zadevah-s-1-junijem/.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

 Vlada Republike Slovenije je 15. maja 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki velja od 18. maja 2020. Ministrstvo za notranje zadeve je na spletni strani objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja, ki so pomembna predvsem za organizacijo dela gostincev: https://www.gov.si/novice/2020-05-19-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/.

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (#PKP3)

Vlada je na seji dne 19.5.2020 zaključila z obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo. Predlog zakona vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja.
Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-05-20-vlada-potrdila-tretji-protikoronski-paket/.

Podaljšan rok za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov do 31.5.2020

Na Finančno upravo RS se je v teh dneh obrnilo nekaj samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov, ki zaradi različnih razlogov niso uspeli do 9. maja uveljavljati oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov. Več o tem je sicer FURS pisal že 5.5.2020 na spletni strani. Zaradi navedenega je rok za uveljavljanje oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov podaljšan do vključno 31.5.2020. Do tega datuma lahko omenjeni zavezanci (če tega še niso storili) tudi sicer podajo izjavo za uveljavljanje oprostitev majskih prispevkov in za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka za marec, april in maj.

Vlada razširila območje prostega gibanja oseb in določila dodatne izjeme, ki se jim ne odredi karantena ob vstopu v Slovenijo

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem list št. 71 z dne 17.5.2020 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odpiranje mej bo, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, potekalo postopoma. Vlada bo sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Republiko Slovenijo, in sicer na podlagi NIJZ ocene epidemiološkega stanja v sosednjih državah in tehničnih dogovorov Ministrstva za notranje zadeve s sosednjimi državami, državami članicami Evropske unije in državami schengenskega območja ali sprejetega splošnega dogovora na ravni EU. Seznam držav bo objavljen na spletnih straneh NIJZ in Ministrstva za zunanje zadeve.

Poleg tega odlok določa izjeme pri osebah iz tretjih držav, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi karantena za obdobje 14 dni. Gre za osebe, ki:

 • so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza,
 • potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.

Odlok je začel veljati 17. maja 2020, ob 22. uri. Celotna informacija je dostopna na https://www.gov.si/novice/2020-05-17-43-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/, besedilo spremembe odloka pa na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije.

Najnovejše informacije o prehajanju mej pa so dostopne na https://www.gov.si/novice/2020-05-18-meje-se-bodo-odpirale-postopno-na-podlagi-dogovorov-s-posameznimi-drzavami/ in na https://www.gov.si/novice/2020-05-18-44-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

Vlada preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada je na dopisni seji dne 14.5.2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 68/2020, preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v populaciji. Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19. Preklic epidemije pomeni, da ukrepi iz interventnega zakona ZIUZEOP veljajo le še do 31.5.2020.

Vlada spremenila ukrepe na mejnih prehodih

Vlada je na dopisni seji dne 14.5.2020 sprejela Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za zdravje https://www.gov.si/novice/2020-05-15-vlada-spremenila-ukrepe-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/.

Maja še dve izplačili delodajalcem za povračilo nadomestila plače

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) obvešča, da bo jutri, v petek 15. 5. 2020, izplačila prejelo predvidoma 5.516 delodajalcev za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona EUR, medtem ko je tretji majski rok za izplačilo po interventnih zakonih v petek, 29. maja. Na Zavodu pridobivajo podatke od FURS-a in v skladu z zakonom za izplačila upoštevajo le tiste zavarovalne podlage, ki pomenijo delovno razmerje, torej zavarovalne podlage: 001, 002, 008, 013, 016, 029, 084, 085. To pomeni, da bodo vsi tisti delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje za prejem sredstev po interventnih zakonih, izplačila tudi prejeli. Delodajalce pri tem pozivajo, naj skrbno pregledajo podatke na oddanih obrazcih REK, tako da bodo izplačila pravilna oziroma da čim prej zagotovijo pravilne podatke. Če pride do napak oziroma popravkov za določeno obdobje, bodo to tudi upoštevali in izvedli poračun pri prvem od naslednjih izplačil za april.

Vlada na seji 13.5.2020 sprejela več odločitev glede sproščanja ukrepov

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ter Uredbo o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 67 z dne 13.5.2020. S sprejetimi uredbami se podrobneje določajo pravila v zvezi z omejitvami poroštva, z unovčevanjem in izterjavo poroštva, z roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banki ter z nadomestilom za njegovo izvajanje.

Vlada je sprejela tudi nov Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67), s katerim se ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekateri storitev na področju turizma. Prepovedano ostaja ponujanje naslednjih storitev:

 • nastanitvenih obratov nad 30 sob,
 • nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
 • wellness in fitness centrov,
 • bazenov in vodnih aktivnosti,
 • diskotek in nočnih klubov.

V prodajalnah so z novim odlokom vsi potrošniki pri opravljanju nakupov izenačeni. Odlok začne veljati 18. maja.

Vlada je do 30. junija podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi dosedanje prepovedi potečejo od 18. marca do 17. maja. Sprostila je tudi nekatere prepovedi izvajanja dejavnosti avtošol.

Vlada je odpravila obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb. Hkrati je vsem upravnikom večstanovanjskih stavb naložila, da zagotovijo redno čiščenje skupnih prostorov večstanovanjskih stavb.

Več si lahko preberete v novici https://www.gov.si/novice/2020-05-13-16-redna-seja-vlade-republike-slovenije/ (na desni strani je dostopno tudi celotno sporočilo za javnost).

Obvestilo ZRSZ v zvezi s prvim izplačilom delodajalcem za povračilo nadomestila plače

Ob pregledu prvih izplačil so na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) ugotovili, da niso bila izvedena za vse upravičence, ki ste oddali obrazce REK do vključno 29. 4. 2020. Poleg tega je prišlo do napak v primerih, ko ste delodajalci do tega roka oddali več obrazcev REK za isto osebo za isto obdobje in enak datum izplačila. V tem tednu bodo zato nadgradili vse potrebne prenosne postopke in tako omogočili izplačila za vse upravičence, ki ste do 7. 5. 2020 oddali obrazce REK za marec. Naslednje izplačilo je predvideno 15. 5. 2020.

Ravno tako ZRSZ ponovno poziva, da preverite podatke o višini dohodka na oddanih obrazcih REK in čim prej zagotovite pravilne podatke. Popravke obrazcev REK bodo lahko upoštevali šele pri naslednjem izplačilu v juniju, predvidoma 10. 6. 2020, če boste obrazec REK popravili do 28. 5. 2020. Ne glede na to, katere zaposlene upoštevate pri svoji vlogi in so bili zanje izdani sklepi o povračilu nadomestila plače, pri izplačilu v skladu z zakonom upoštevamo le zavarovalne podlage, ki pomenijo delovno razmerje, torej zavarovalne podlage: 001, 002, 008, 013, 016, 029, 084, 085. Do povračila nadomestila plače prav tako niso upravičeni udeleženci javnih del, ki so zavarovani po podlagi 034.

Obveščanje o napotitvi nazaj na delo

Če zaposlene, napotene na začasno čakanje, v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ). Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si po prejemu sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače. Vedno se obvezno sklicujte na številko vloge (11065-xxx/2020). V elektronskem sporočilu navedete:

 • svoj naziv (kdo je delodajalec),
 • številko svoje vloge,
 • ime in priimek zaposlenihki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
 • datumko se morajo zaposleni vrniti na delo.

ZRSZ tudi ponovno obvešča, da nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu. Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge za povračilo nadomestila plače. To velja v časovnem okviru, ki ste ga za tega zaposlenega navedli v sprejeti vlogi kot obdobje začasnega čakanja na delo. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

Novi upravičenci bodo prejeli izplačilo mesečnega temeljnega dohodka 22.5.2020

FURS obvešča: ne glede na datum vložitve izjave, bodo 22. 5. 2020 izplačilo mesečnega temeljnega dohodka prejeli tisti zavezanci, ki so z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka, to so: samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka. Več informacij lahko dobite na spletni strani FURS https://www.gov.si/novice/2020-05-08-danes-financna-uprava-drugic-nakazuje-mesecni-temeljni-dohodek/.

Prva povračila nadomestila plače bodo s strani ZRSZ izplačana 11.5.2020

ZRSZ (Zavod RS za zaposlovanje) bo v ponedeljek, 11.5.2020, izplačal prva povračila nadomestila plače. Po informaciji ZRSZ bo najnižji izplačani znesek nadomestila plače 1,75 EUR. Zato ZRSZ poziva, da preverite podatke o višini dohodka na oddanih obrazcih REK in čim prej zagotovite pravilne podatke. Popravke obrazcev REK bodo lahko upoštevali šele pri naslednjem izplačilu v juniju, če boste obrazec REK popravili do 29. 5. 2020.

Ne glede na to, katere zaposlene ste upoštevali pri svoji vlogi in so bili zanje izdani sklepi o povračilu nadomestila plače, bodo pri izplačilu v skladu z zakonom upoštevali le zavarovalne podlage, ki pomenijo delovno razmerje, torej zavarovalne podlage: 001, 002, 008, 013, 016, 029, 084, 085. Do povračila nadomestila plače prav tako niso upravičeni udeleženci javnih del, ki so zavarovani po podlagi 034.

Vlada sprejela nov odlok glede ukrepov na mejnih prehodih in izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja

Zaradi lažjega zagona gospodarskih aktivnosti na obeh straneh slovensko-italijanske meje se na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo odprejo dodatne kontrolne točke. Prehod meje na kontrolnih točkah Predel – Predil, Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele) in Neblo ‒ Vallico di Venco bo dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega člana razumejo člani družine: zakonca (tudi izvenzakonska partnerja) in otroci (tudi izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja. Prav tako se doda nova kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo, in sicer Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn). Železniška povezava je odprta ves dan, izvaja pa se prevoze t. i. oprtnega vlaka (s tovornimi vozili in vozniki tovornih vozil) v in iz Slovenijo.

Ureditev zadržanosti od dela je enaka trenutno veljavnemu odloku za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar je zaradi jasnosti določbe dodano besedilo, s katerim se imenovanemu osebnemu zdravniku zavarovanca nalaga enaka frekvenca odločanja o zavarovančevi delazmožnosti kot imenovanemu zdravniku ZZZS, to je na dva meseca. Ta dopolnitev ne vpliva na frekvenco izdajanja bolniškega lista, ki se izdaja vsak mesec. S tem se določa tudi postopni prenos odločanja o bolniškem staležu nazaj na imenovane zdravnike ZZZS. V skladu s prehodno določbo tega odloka bo pristojnost odločanja o bolniškem staležu najkasneje po 31. maju 2020 ponovno prenesena nazaj na imenovane zdravnike.

Celotna novica je dostopna na spletni strani Ministrstva za zdravje https://www.gov.si/novice/2020-05-07-vlada-danes-sprejela-tri-odloke-glede-ukrepov-na-mejnih-prehodih-izvajanju-ozz-ter-o-nacinu-izvajanja-sekundariata-pripravnistva-in-specializacije-v-casu-epidemije/.

Še do 9. maja je čas za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov

Na podlagi novele ZIUZEOP-A je za zamudnike določen nov rok za uveljavljanje marčevskih in aprilskih prispevkov, ki velja za samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence. Novela ZIUZEOP-A, ki je bila v Uradnem listu RS objavljena 30.4.2020, je namreč v svojem 52. členu določila nov (daljši) rok uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi IZJAVE. Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo IZJAVO preko eDavkov po novem vložiti do 9.5.2020 (in NE do 30.4.), če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020. Če želijo zavezanci oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020, je rok za predložitev IZJAVE nespremenjen, to je do 31.5.2020. Novica je objavljena na spletni strani FURS https://www.gov.si/novice/se-do-9-maja-je-cas-za-uveljavljanje-oprostitve-marcevskih-in-aprilskih-prispevkov/.

Podaljšan rok za oddajo vlog na Zavod RS za zaposlovanje za povračilo izplačanih nadomestil plače do 9. maja

ZRSZ obvešča, da je do 9. 5. 2020 podaljšan rok za predložitev vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi čakanja na delo ali odsotnosti iz razlogov višje sile za obdobje od 13. 3. 2020. Če niste pravočasno oddali vloge ali izjav za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020 ali so od takrat odsotni zaradi višje sile, lahko zanje oddate vlogo na portalu za delodajalce ZRSZ še do 9. 5. 2020 na podlagi spremenjenega in dopolnjenega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A, 52. člen).

Nova vloga pa, po informaciji ZRSZ, ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu. Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete na delo (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na elektronski naslov ZRSZ: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

COVID-19 in vračanje na delovno mesto

Z umirjanjem pandemije COVID-19 se pričenja postopno odpiranje gospodarstva in s tem vračanje številnih zaposlenih na delovna mesta. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je, da bi pomagala delodajalcem in delavcem, da ostanejo varni in zdravi v spremenjenem delovnem okolju zaradi pandemije COVID-19, objavila neobvezujoče smernice »COVID-19: Vračanje na delovno mesto; Prilagajanje delovnih mest in varovanje delavcev«. Na voljo so tudi v slovenskem jeziku. Več si lahko preberete v informaciji MDDSZ https://www.gov.si/novice/2020-05-04-covid-19-in-vracanje-na-delovno-mesto/.

V Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)

Obveščamo vas, da je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) danes, dne 30.4.2020, objavljen v Uradnem listu št. 61 in prične veljati jutri, 1.5.2020. Zakon spreminja oz. dopolnjuje zgoraj navedeni interventni zakon in uvaja nekaj novih določb. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop-a, več o vsebini pa si lahko preberete v obvestilu; https://www.zdops.si/2020/04/29/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/.

V Uradnem listu št. 61 sta bila danes objavljena tudi Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0897/zakon-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe) in Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0899/zakon-o-spremembi-in-dopolnitvah-zakona-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-zzusudjz-a), ki prav tako pričneta veljati naslednji dan po objavi, torej dne 1.5.2020.

Ste preko eDavkov vložili več IZJAV za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov? Upošteva se zadnja prejeta IZJAVA!

FURS obvešča, da so nekateri zavezanci vložili več izjav za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev prispevkov, ker so se očitno vmes premislili in spremenili izjavo. V tem primeru se upošteva kronološko zadnja izjava. Nekateri so očitno zmotno mislili, da z novo izjavo zgolj dopolnjujejo svojo prejšnjo izjavo, kar pa ne drži, saj Finančna uprava upošteva samo kronološko zadnjo prejeto izjavo. Povedano drugače: zadnja IZJAVA »povozi« prejšnje. Če je zavezanec torej preko eDavkov vložil več izjav, je pomembno, da je v zadnji izjavi označil vse potrebne rubrike, ki jih želi uveljavljati. Več si lahko preberete v novici FURS https://www.gov.si/novice/2020-04-29-ste-prek-edavkov-vlozili-vec-izjav-za-temeljni-dohodek-in-oprostitev-prispevkov-uposteva-se-zadnja-prejeta-izjava/.

Iztekanje roka za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov za samozaposlene in družbenike na podlagi IZJAVE – 30.4.2020!

FURS opozarja, da morajo samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci IZJAVO preko eDavkov vložiti do konca aprila, če želijo oprostitev za marčevske (od 13. 3. 2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 4. in 20. 5. 2020. Če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 6. 2020, je rok za predložitev IZJAVE 31. 5. 2020. Več si lahko preberete v novici FURS https://www.gov.si/novice/se-dva-dneva-do-izteka-roka-za-oprostitev-marcevskih-in-aprilskih-prispevkov-na-podlagi-izjave/.

Navodila za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2

NIJZ je na svoji spletni strani objavil navodila za delovne organizacije v zvezi z novim kornavirusom https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2. Epidemiološka situacije glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Za varno izvajanje posameznih dejavnosti so na NIJZ pripravili različna priporočila, ki so dostopna na naslednji povezavi.

Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)

Obveščamo vas, da je Državni zbor 28.4.2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Zakon še  ni bil objavljen v Uradnem listu. Zakon spreminja oz. dopolnjuje zgoraj navedeni interventni zakon in uvaja nekaj novih določb. Več si lahko preberete v obvestilu; https://www.zdops.si/2020/04/29/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 59 z dne 28.4.2020 objavljen Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Besedilo spremembe je dostopno na  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Med izjeme, pri katerih ni prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, se dodatno uvrščajo še:

*   27. storitve nepremičninskega posredovanja,
*   28. knjižnice, galerije in muzeji,
*   29. dimnikarske storitve,
*   30. strežba, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, (4. maj)
*   31. storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev, (4. maj)
*   32. storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo (4. maj).

Dopolnjuje pa se tudi tč. 22 storitve na področju dejavnosti higienske nege, tako da bodo dovoljene ne le frizerske in kozmetične dejavnosti, temveč tudi masaža in pedikura (4. maj)

Določba, da lahko nakup od 8.00 do 10.00 ure opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice), velja le za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
– prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora.

Ranljive skupine pa lahko nakup opravijo tudi izven tega časovnega obdobja, ki je zgolj priporočljivo, s čimer se odpravlja tudi dokazovanje starosti.

Izjemoma so 3. maja 2020 lahko prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, odprte od 8.00 do 13.00 ure.

Odlok velja od 29.4.2020 dalje, razen točk 30., 31. in 32., ki začnejo veljati 4. maja, kot je označeno zgoraj.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA DOPOLNITEV ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 58 z dne 24.4.2020 objavljen Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Besedilo spremembe je dostopno na  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0868/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Med izjeme, pri katerih ni prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, se dodatno uvrščajo še:

 • 25. storitve zavarovalniškega posredovanja in
 • 26. avtopralnice.

Odlok velja od 25.4.2020 dalje.

Vlada RS sprejela #PKP2

Vlada je na seji dne 21.4.2020 sprejela predlog novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. Vlada je sprejela tudi predlog novele Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo. Več o predlaganih ukrepih si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/vlada-republike-slovenije-sprejela-pkp2-predlog-zakona-o-interventnem-ukrepu-zagotovitve-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19/ in na povezavi  https://www.gov.si/novice/2020-04-21-13-redna-seja-vlade-republike-slovenije/, kjer so dostopna tudi besedila predlaganih zakonov.

O predlaganih ukrepih je MDDSZ objavilo tudi informacijo, ki je dostopna na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-23-predlagani-ukrepi-v-noveli-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2/, kjer lahko najdete tudi kratko predstavitev predlogov ukrepov.

Sporočanje sprememb Zavodu RS za zaposlovanje med začasnim čakanjem zaposlenih na delo

Če uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo in jih v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, nam pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si šele po prejemu Sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače. Vedno se obvezno sklicujte na številko svoje vloge 11065-xxx/2020. V elektronskem sporočilu navedete:

 • svoj naziv (kdo je delodajalec),
 • številko svoje vloge,
 • ime in priimek zaposlenih, ki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
 • datum, ko se morajo zaposleni vrniti na delo.

Novica je objavljena na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje  https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/sporocanje-sprememb-med-zacasnim-cakanjem-zaposlenih-na-delo.

Ažurirana vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Odlok je bil večkrat spremenjen in dopolnjen, zato je MGRT ažuriral najpogostejša vprašanja in odgovore, ki so dostopni na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-22-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/.

Avstrija odprla še mejna prehoda Svečina in Šentilj

Mejni prehod Svečina – Berghausen je odprt vsak dan med 5. in 21. uro, stari mejni prehod Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse) pa je odprt 24 ur na dan.Novica je objavljena na spletni strani MNZ https://www.gov.si/novice/2020-04-22-avstrija-odprla-se-mejna-prehoda-svecina-in-sentilj-magistrala/.

Na slovensko – italijanski meji ustanovljen začasni mejni prehod Predel

Policija je na podlagi Zakona o nadzoru državne meje ustanovila začasni mejni prehod Predel na slovensko-italijanski meji. Začasni mejni prehod je ustanovljen od 21. aprila do 21. maja 2020, obratuje pa vse dni v tednu od 6. do 9. ure in od 15. do 18. ure, razen nedelj in praznikov v Sloveniji, ko je mejni prehod zaprt. Na tem začasnem mejnem prehodu lahko prestopajo mejo dnevni delovni migranti (pri sebi morajo imeti potrdilo delodajalca) in osebe, ki izkažejo nujnost prestopa meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih ali kmetijskih čezmejnih dejavnosti (pri sebi morajo imeti potrdilo lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje). Novica je objavljena na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve, kjer lahko spremljate tudi druge informacije o prehajanju meje med epidemijo: https://www.gov.si/novice/2020-04-21-na-slovensko-italijanski-meji-ustanovljen-zacasni-mejni-prehod-predel/.

Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji – SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54 z dne 17.4.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji.  Posebni linijski prevozi so izjemoma dovoljeni, če organizator in izvajalec zagotovita ustrezno zaščitno opremo za vozno osebje, ureditev vozila in ustrezno dezinfekcijo delov voznega sredstva, v skladu s priporočili za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Potniki morajo ves čas vožnje nositi zaščitno obrazno masko. Vozilo je lahko zasedeno do največ ene tretjine registriranih sedežev. Avtotaksi prevozi pa so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. Odlok začne veljati 20. aprila 2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za potrošnike na področju šol vožnje in vozniških dovoljenj – SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54 z dne 17.4.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0794/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji, besedilo spremembe pa na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji. Naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije se prepovejo opravljati do 19.4.2020. Usposabljanja voznikov pa se prepovedo do 17.5.2020. Odlok prične veljati naslednji dan po objavi, torej dne 18.4.2020.

Začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54 z dne 17.4.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 18.4.2020 dalje. Prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji velja do 19.4.2020od 20.4.2020 se naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in registracijskih organizacij ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji izvajajo, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost do 19.4.2020, se podaljša do 19.6.2020. Besedilo spremembe je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0816/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 53 z dne 16.4.2020 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0797/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Med izjeme, pri katerih ni prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, se dodatno uvrščajo še:

 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
 2. prodajalne do velikosti 400 m2prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih, (4. maj 2020)
 3. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,
 4. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
 5. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
 6. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
 7. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
 8. frizerske in kozmetične salone,(4. maj 2020)
 9. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,
 10. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali.(4. maj 2020)

V prodajalnah iz 15. in 16. točke lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom.

Pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (www.nijz.si).

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen 16., 22. in 24. točke, ki začnejo veljati 4. maja 2020 (kot je označeno zgoraj).

Uporaba zaščitnih sredstev pri izvajanju dovoljenih storitev – NOV ODLOK

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 52 z dne 15.4.2020 objavljen Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je nadomestil prejšnji odlok. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin. Odlok med drugim določa, da je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo dovoljene storitve iz 3. člena tega odloka (trgovina, pošta idr.), ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta), ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev. Rokavice torej niso več obvezno zaščitno sredstvo. Nov odlok velja od 18.4.2020 dalje.

Odlok dopušča tudi nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-04-16-novi-odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-dopusca-nekatere-sportne-aktivnosti-posameznikov-v-svoji-obcini-pa-tudi-vzdrzevalna-in-sezonska-dela-na-zasebnih-zemljiscih-izven-obcine-prebivanja/.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za potrošnike na področju šol vožnje in vozniških dovoljenj – NOV ODLOK

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 52 z dne 15.4.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ki je nadomestil prejšnji odlok. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0794/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji. Veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost poteka v času veljave prejšnjega ali tega odloka, se podaljša do 17.6.2020Do 17.5.2020 pa je prepovedano izvajati usposabljanja kandidatov za voznike in druga podobna usposabljanja, kot tudi izvajati naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registrske organizacije. Nov odlok velja od 16.4.2020 dalje.

Začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov – SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 52 z dne 15.4.2020 objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 16.4.2020 dalje. Prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji se podaljša do 17.5.2020. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 17.5.2020, se podaljša do 17.6.2020. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji, besedilo spremembe odloka pa na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v zvezi z odsotnostjo z dela ter pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, v času posebnih okoliščin, dne 16.4.2020 izdalo nova, strnjena pojasnila. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-04-16-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscinah-posodobljena-informacija-16-4-2020/.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah

Od 15. aprila pozivi Zavoda RS za zaposlovanje za dopolnitev vloge za povračilo nadomestila plače

Poziv se nanaša na vloge, ki ste jih oddali po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) v vmesnem času, pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Rok za dopolnitev je 8 dni in bo vključevala potrditev nove izjave, posredovanje kopij odredb in ureditev seznama zaposlenih na začasnem čakanju oz. odsotnih iz razloga višje sile. Več si lahko preberete na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-15-aprila-pozivi-za-dopolnitev-vloge-za-povracilo-poslovni-razlogi.

Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov je že na voljo

Izjava je dostopna na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/.

Ukrepi na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 50/2020 z dne 11.4.2020 objavljen Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odlok določa, kje so kontrolne točke na notranjih mejah s sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko, kdaj so odprte in kdo lahko prestopa državno mejo na posameznih kontrolnih točkah. S tem odlokom preneha veljavnost pravnih aktov, ki so do sedaj urejali to področje. Odlok je začel veljati dan po objavi, torej 12. aprila 2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije.

Tujemu državljanu, ki bo opravljal delo v Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca. Potrdilo, ki ga delavec predloži na meji, mora delodajalec posredovati delavcu pred prestopom državne meje. Delodajalec je tudi dolžan zagotoviti delavcu ustrezno nastanitev za prestajanje karantene, v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in odločbe o karanteni. Poleg tega pa mora delodajalec delavcu zagotoviti tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene.

Vstop v državo se ne dovoli tujim državljanom, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno. Prav tako se ne dovoli vstopa v Slovenijo osebam, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije. Poleg tega pa se ne dovoli vstopa v državo tudi tujim državljanom, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in so pozitivni na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazujejo očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Medtem ko policija slovenskim državljanom v takšnem primeru dovoli vstop v državo, vendar pod pogojem, da nemudoma (nujno in obvezno) vzpostavijo telefonski stik z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujno medicinske pomoči zaradi nadaljnjih navodil.

Odlok ne velja za:

 • čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
 • čezmejne tedenske migrante na meji z Republiko Avstrijo, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v Republiki Avstriji ali v Republiki Sloveniji,
 • osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi in zapustijo oziroma se vrnejo v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
 • osebe, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu,
 • državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,
 • osebe z diplomatskim potnim listom,
 • osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
 • pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog,
 • državljane Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Od 11.4.2020 dostopna vloga za povračilo nadomestila plače na Zavodu RS za zaposlovanje

Oddaja vlog na ZRSZ bo na Portalu za delodajalce omogočena jutri, a predvidoma od 11.ure dalje. Elektronski naslov za vprašanja delodajalcev ostaja nespremenjen: ziuppp@ess.gov.si<mailto:ziuppp@ess.gov.si< a=””>>. Odgovore lahko delodajalci pričakujejo od torka dalje. Več si lahko preberete na </mailto:ziuppp@ess.gov.si<>https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-jutri-vloga-za-povracilo-nadomestila-place-zaradi-zacasne.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je objavljen v Uradnem listu

Obveščamo vas, da je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) objavljen v Uradnem listu RS št. 49 z dne 10.4.2020. Veljati začne jutri, dne 11.4.2020. Delodajalci lahko v roku 8 dni od uveljavitve oz. v roku 8 dni od napotitve delavcev na čakanje na delo iz poslovnih razlogov ali odsotnosti delavcev iz razloga višje sile, vložite vlogo na Zavod RS za zaposlovanje, v kolikor izpolnjujete ostale pogoje. Več si lahko preberete v našem obvestilu; https://www.zdops.si/2020/04/10/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 47 z dne 9.4.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure ter zadnjo uro obratovalnega časa opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Dopolnitev odloka velja od 10.4.2020 dalje. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0761/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#2.%C2%A0%C4%8Dlen.

Odgovori na najpogostejša vprašanja FURS in ZRSZ v zvezi z sprejetimi ukrepi po interventni zakonodaji

Na povezavah lahko najdete spremenjena pojasnila FURS in odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih je prejel ZRSZ v zvezi z uveljavljanjem ukrepov po interventni zakonodaji

https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/v-pripravi-nova-vloga-za-uveljavljanje-povracila-nadomestila (kliknite na povezavo na spodnjem delu strani Imate vprašanja? Poglejte si odgovore)

Lahko si pogledate tudi novinarsko konferenco FURS na povezavi: https://www.fu.gov.si/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/novica/tiskovna_konferenca_furs_z_dne_7_4_2020_9966/

Finančni produkti SID banke za odpravo posledic širjenja virusa v gospodarstvu

Skupaj z MGRT je SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov. Več si lahko preberete na https://www.sid.si/novice/ublazitev-financnih-posledic-sirjenja-virusa-sars-cov2-v-gospodarstvu.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA DOPOLNITEV ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 44 z dne 3.4.2020 objavljen Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Nakup v času od 8.00 do 10.00, lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice) in nihče drug. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času ure in zadnjo uro delovnega časa prodajalne z živili. Dopolnitev odloka velja od 4.4.2020 dalje. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0738/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Zaradi pogostih sprememb in dopolnitev tega Odloka, je MGRT posodobili tudi najpogostejša vprašanja in odgovore, ki si jih lahko pogledati na njihovi spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/.

Ukrepi ministrstva za ublažitev in zajezitev posledic pandemije

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v okviru širšega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo pripravili številne ukrepe. Njihova informacija za javnost je dostopna na sledeči povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-08-ukrepi-ministrstva-za-ublazitev-in-zajezitev-posledic-pandemije/, njihove ključne ukrepe pa lahko najdete v prilogi:

Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Obveščamo vas, da je Državni zbor včeraj sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zakon bo v Uradnem listu predvidoma objavljen konec naslednjega tedna. Več si lahko preberete v našem obvestilu; https://www.zdops.si/2020/04/03/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 42 z dne 2.4.2020 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se dodata dve novi izjemi in sicer za vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter za gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice) in nihče drug. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Prepoved obratovanja ob nedeljah velja za vse prodajalne, razen za lekarne in bencinske servise, torej tudi za tiste, ki lahko sicer svobodno določijo obratovalni čas. Doda se nova izjema glede minimalnega odpiralnega časa, in sicer za srednja in velika podjetja, ki so pred epidemijo obratovala manj kot 10 ur. Sprememba odloka velja od 3.4.2020 dalje. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji, lahko pa si preberete tudi informacijo na spletni strani MGRT https://www.gov.si/novice/2020-04-02-spremembe-odloka-o-ponujanju-in-prodaji-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/.

Avstrija je na meji s Slovenijo zaprla štiri kontrolne točke

Avstrija je danes, 2. aprila 2020, uvedla dodatne omejitve na meji s Slovenijo in do nadaljnjega ukinila štiri kontrolne točke (nekdanje mejne prehode): Holmec, Jurij, Šentilj (magistrala) in Korensko sedlo. Na slovensko-avstrijski meji bo tako odprtih devet kontrolnih točk. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-04-02-avstrija-je-na-meji-s-slovenijo-zaprla-stiri-kontrolne-tocke-od-danes-2-aprila-2020-jih-deluje-le-se-devet/.

Poslovni forum za izmenjavo informacij med podjetji

Agencija SPIRIT Slovenija je za podjetja vzpostavila informacijsko točko – novo spletno mesto, na katerem lahko podjetja pridobijo vse informacije o ukrepih za podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva epidemije COVID-19, na enem mestu. V okviru spletnega mesta je pred kratkim zaživel tudi Poslovni forum COOVID-19, ki je namenjen neposredni in hitri komunikaciji med podjetji, izmenjavi informacij, uporabnih gradiv in dobrih praks. Več informacij in povezave lahko najdete na https://www.gov.si/novice/2020-03-31-zazivel-poslovni-forum-za-izmenjavo-informacij-med-podjetji/.

Dostopne vloge na ZRSZ po interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov

Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje že objavil informacijo in vloge za delodajalce po interventnem zakonu na področju plač in prispevkov. Vse potrebne informacije dobite na povezavi https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place. Zaenkrat je vlogo mogoče oddati le elektronsko preko portala za delodajalce. Glede na to, da je v postopku sprejemanja nov zakon, ki bo to področje uredil nekoliko drugače in predvideva tudi drugačne priloge k obrazcem, svetujemo da se z oddajo vlog zaenkrat še nekoliko počaka. Vloge po trenutno veljavnem zakonu je namreč za delavce, ki so bili na čakanju še pred uveljavitvijo zakona, mogoče oddati v roku 8 dni od uveljavitve zakona, torej do ponedeljka 6.4.2020.

Začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti – NOV ODLOK

V Uradnem list št. 40 z dne 31.3.2020 je bil objavljen NOV Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki razveljavlja prejšnjega. Z odlokom se dodatno prekine še izvajanje pre­ventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Izjemoma pa je v primeru, da so pri izvajanju upoštevana priporočila za preprečevanje okužbe NIJZ, mogoče izvajati preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta, nujne predhodne preventivne preglede delavcev pred zaposlitvijo in nujne preglede operativnih gasilcev. Odlok začne veljati z dnem 1.4.2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0708/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19.

Sprejeto besedilo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Obveščamo vas, da je Vlada sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Državni zbor naj bi Zakon obravnaval naslednji teden, predvidoma v sredo. Informacija in besedilo sta dostopna na https://www.gov.si/novice/2020-03-29-vlada-sprejela-protikoronapaket/. Več pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani: https://www.zdops.si/2020/03/30/sprejeto-besedilo-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 37 z dne 28.3.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Sprememba odloka velja od 30.3.2020 dalje. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 37 z dne 28.3.2020 objavljen Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah. Razkuževanje iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa razkuževanje opravi eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. Pogostost razkuževanja je v posamezni večstanovanjski stavbi odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi, torej z dnem 29.3.2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0684/odlok-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb.

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Več o vsebini zakona, si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.zdops.si/2020/03/28/sprejet-zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov/

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Z zakonom se ureja možnost omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili ali živalmi, namenjenih za hrano ljudi, omejitve z gozdno lesnimi sortimenti, ukrepe na področju veterinarstva, fitofarmacevtskih sredstev in semenskega materiala kmetijskih rastlin, podaljšanje mandata organom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter nekatere druge s tem povezane ukrepe. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0680/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-kmetijstva-gozdarstva-in-prehrane-ziupkgp.

Sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi veljajo do prenehanja razlogov zanje, vendar najdlje do 1.7.2020.

V sodnih postopkih ne tečejo roki, za uveljavljanje pravic strank, razen v nujnih zadevah. Prav tako ne teče rok za vložitev ustavne pritožbe.

Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve, za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov, ne tečejo. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov. Izjema velja le za nujne zadeve. V prekrškovnih zadevah roki prav tako ne tečejo, razen če gre za nujne zadeve.

V upravnih zadevah se ne omogoča vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu, razen vlog za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku. Pisne vloge v upravnih zadevah se lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V tem primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva. V upravnih zadevah se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah. Prav tako se izključi javnost pri vseh procesnih dejanjih.

Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Če je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona, pa ne gre za nujne zadeve, roki začnejo teči naslednji dan po objavi sklepa o prenehanju razlogov oziroma najkasneje 2. julija 2020.

Ukrepi v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij so naslednji: Že začeti postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora se prekinejo, novi postopki pa se ne začnejo. Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora lahko po uradni dolžnosti, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2, premesti obsojenca iz enega v drug zavod ali v oddelek drugega zavoda. Prav tako sta, pod določenimi pogoji, mogoča predčasni odpust in prekinitev prestajanja kazni zapora.

Ukrepe v zvezi z odprtjem oziroma zapertjem notarskih pisarn, pa lahko, v skladu z zakonom, sprejme minister za pravosodje, na predlog Notarske zbornice Slovenije.

Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0681/zakon-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-zzusudjz.

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Z zakonom se določajo ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti in se določajo ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0682/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-javnofinancnem-podrocju-ziujp.

Sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Z zakonom se določa interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji v zvezi s posledicami razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za pravne in fizične osebe ter s tem povezan nadzor. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0683/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok.<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0683/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok>

Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije

SID banka je objavila program neposrednega financiranja podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19, ki je prvenstveno sicer namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in srednje velika podjetja. Program omogoča pridobitev kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).Več o tem si lahko preberete na https://www.sid.si/velika-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-za-olajsanje-poslovanja-v-casu-epidemije-covid-19. V naslednjem tednu bo SID banka objavila nov program MSP9, ki bo izključno namenjen samostojnim podjetjem, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam.

Donacijska sredstva za odpravo posledic epidemije

Ministrstvo za finance je zaradi izraženega interesa objavilo številko računa, na katerega lahko donatorji, ki želijo pomagati v teh kriznih časih, nakažejo sredstva za odpravo posledic epidemije. Več je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-03-25-donacijska-sredstva-za-odpravo-posledic-epidemije-se-lahko-nakazejo-na-podracun-drzavnega-proracuna/.

Najpogostejša vprašanja in odgovori o odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi

Obveščamo vas, da so na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve objavljena najpogostejša vprašanja v vezi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica. Več na https://www.gov.si/novice/2020-03-20-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-odloku-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi/.

Najpogostejša vprašanja in odgovori z resorja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Obveščamo vas, da je so na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z epidemijo z novim koronavirusom COVID-19. Najdete jih lahko na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-25-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-z-resorja-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano-v-zvezi-z-epidemijo-z-novim-koronavirusom-covid-19/.

Predsednik vlade Janez Janša skupaj z ministri predstavil protikorona paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Sporočilo za javnost, vezano na novinarsko konferenco z dne 24.3.2020 si lahko pogledate na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-24-predsednik-vlade-janez-jansa-skupaj-z-ministri-predstavil-protikorona-paket-za-pomoc-prebivalstvu-in-gospodarstvu/. Na desni strani spletne strani (zgoraj) imate objavljene tudi smernice protikorona paketa. Opozarjamo, da gre zaenkrat le za smernice, ki še niso bile oblikovane v zakonsko besedilo, zato je njihova interpretacija v tej fazi še nemogoča.

Začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja

V Uradnem listu št. 34 z dne 24.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. V času veljavnosti odloka, ugotavlja začasno zadržanost od dela izbrani osebni zdravnik, dokler začasna zadržanost od dela ne nepretrgoma ne doseže enega leta (ne glede na razlog zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje). Če izbrani osebni zdravnik meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala več kot nepretrgoma eno leto, predlog za njeno podaljšanje posre­duje imenovanemu zdravniku vsaj tri dni pred iztekom začasne zadržanosti od dela. izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v skladu s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in o tem obvesti zavarovanca. Imenovani zdravnik pa odloča o zahtevi delodajalca ali zavarovanca za presojo mnenja osebnega zdravnika, ki jo lahko vložita v roku 30 dni od dneva seznanitve z mnenjem.

V zvezi z zdraviliškim zdravljenjem pa je določeno, da lahko ZZZS v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, določi njegovo trajanje na skupno največ 21 dni oziroma pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni, o čemer zdra­vilišče pisno obvesti ZZZS najpozneje v 30 dneh od podaljšanja zdraviliškega zdravljenja. Odlok stopi v veljavo z dnem 25.3.2020.

Določitev pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije

V Uradnem listu št. 34 z dne 24.3.2020 je bil objavljen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republike Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni. Vzpostavi se in po potrebi deluje trinajst kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo, in sicer:

 1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
 2. Kuzma – Bonisdorf,
 3. Holmec – Grablach  (odprta od 5. do 21. ure),
 4. Karavanke – Karawankentunnel,
 5. Jurij – Langegg (odprta od 6. do 21. ure),
 6. Vič – Lavamund (odprta od 5. do 23. ure),
 7. Ljubelj – Loibltunnel,
 8. Trate – Mureck,
 9. Radlje – Radlpass,
 10. Gederovci – Sicheldorf,
 11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
 12. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse) (odprta od 6. do 21. ure),
 13. Korensko sedlo – Wurzenpass (odprta od 5. do 23. ure).

Vlakovni potniški promet med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo se ne izvaja.

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predlo­ži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorij­skem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). V nasprotnem primeru se tujcu dovoli vstop v Republiko Slovenijo le, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C  in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje). Vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukre­pov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit, izvajan v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

Odlok začne veljati 25.3.2020.

Določitev pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike

V Uradnem listu št. 29 z dne 18.3.2020 je bil objavljen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republike Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni. Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko, in sicer:

 1. Vrtojba,
 2. Fernetiči,
 3. Škofije,
 4. Krvavi potok (odprta od 5. do 23. ure).

Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo.

Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo, se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).  V nasprotnem primeru se tujcu dovoli vstop v Republiko Slovenijo le, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C  in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Odlok je začel veljati 19.3.2020 ob 00:00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni.

Začasno prenehanje obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško

V Uradnem listu št. 28 z dne 17.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet  na meji z Republiko Hrvaško. Odlok je začel veljati 18.3.2020 ob 00:00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0585/odlok-o-zacasnem-prenehanju-obratovanja-mejnih-prehodov-za-obmejni-promet-na-meji-z-republiko-hrvasko.

Delovni čas notarjev v času epidemije

V Uradnem listu št. 33 z dne 23.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19). Uradne ure notarskih pisarn so v času epidemije virusne okužbe določene na naslednji način: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure in sreda od 13. do 17. ure. Odlok stopi v veljavo z dnem 24.3.2020. Besedilo odloka je objavljeno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19.

Izvajanje zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Kot smo vas že obvestili, Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov še ni bil objavljen in posledično še ne uveljavljen. Kljub temu pa je Zavod RS za zaposlovanje, ki bo pristojen za izvajanje zakona, na svoji spletni strani https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov objavilo obvestilo v zvezi z obrazcem vloge, na podlagi katere bo mogoče uveljavljati delno povračilo nadomestila plače in kontakte za pridobitev več informacij.

Standardi za zaščitno opremo in izdelavo respiratorjev

V zvezi s povpraševanjem po velikoserijski proizvodnji različnih zaščitnih sredstev za zdravstvo in osebno rabo ter dobavi naprednih ventilatorjev za dolgotrajno mehansko predihavanje odraslih bolnikov, je MGRT objavilo standarde, ki jih je potrebno upoštevati za zaščitno opremo https://www.gov.si/novice/2020-03-20-standardi-za-zascitno-opremo/ in za izdelavo respiratorjev https://www.gov.si/novice/2020-03-21-standardi-za-izdelavo-respiratorjev/.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA DOPOLNITEV ODLOKA

Obvestili smo vas, da je bil v Uradnem listu št. 29 z dne 18.3.2020 objavljen Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Za prodajalne živil, ki so v skladu z odlokom lahko odprte, se je določil obratovalni čas vsaj od 8:00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 20:00 ure. Ranljivim skupinam (npr. invalidom, upokojencem, nosečnicam) mora biti v času od 8:00 do 10:00 ure omogočena prednost pri nakupu (npr. pri vstopu v trgovino, pri blagajni). Ob nedeljah in dela prostih dneh (iz Zakona o praznikih in dela prostih dnevih) morajo biti vse prodajalne zaprte, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprte. Sprememba odloka začne veljati 19.3.2020 ob 00:00 uri.

V Uradnem list št. 32 z dne 20.3.2020 pa je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Za prodajalne z živili je po novem določen obratovalni čas od 8:00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18:00 ure. Poleg tega lahko mikro in majhne družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge oblikujejo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo. Prav tako je določena dodatna izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in sicer za prodajalne s hrano za živali. Spremembe odloka začnejo veljati 21.3.2020 ob 00:00 uri.

Besedilo prvotnega odloka je dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji, Odlok o dopolnitvi Odloka na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji in zadnja sprememba na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti

V Uradnem list št. 32 z dne 20.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemijo COVID-19. Z odlokom se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnost, razen preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta. Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Ukrep velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja. Prav tako se prekine izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti, razen nujnih zobozdravstvenih storitev in storitev, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, ki se izvajajo le v nujnih zobozdravstvenih ambulantah. Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu, torej z dnem 20.3.2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19.

Začasna oprostitev plačila dela prispevka za električno energijo za gospodinjstva in za končne odjemalce odjemne skupine NN

V Uradnem listu št. 32 z dne 20.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. S tem odlokom se začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Odjemalcem se od 1. marca 2020 do 31. maja 2020 ne obračuna prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Odlok začne veljati 21.3.2020 ob 00:00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije.

Začasna prepoved izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora

V Uradnem listu št. 32 z dne 20.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji. Začasno se prepoveduje začasno izvajanje nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, kot ga določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnih omrežij, kot ga določa Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij. Prepoved velja do 23. aprila 2020. Veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju vgrajena sistema aktivne požarne zaščite (SAPZ), ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se podaljša do 23. maja 2020. Redni tehnični nadzori hidrantnih omrežij, ki se, zaradi prepovedi, ne morejo opraviti od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se opravijo najkasneje do 23. maja 2020. Ta odlok začne veljati 23. marca 2020 ob 00.00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji.

Državni zbor sprejel vladne predloge na področju plač in prispevkov

Poslanci so sprejeli interventni zakon na področju delnega nadomestila plač in prispevkov. Poslanci so naziv zakona iz Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače spremenili v Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Sprememba je posledica dejstva, da se je v zakon z amandmaji dodalo novo poglavje, s katerim je samozaposlenim omogočen odlog plačila prispevkov za mesece april, maj in junij 2020. Neporavnane prispevke bo moral upravičenec poravnati najkasneje do 31.3.2022, na zneske odloženih prispevkov pa ne tečejo zamudne obresti. V skladu z obvestilom MDDSZ https://www.gov.si/novice/2020-03-20-kljucni-cilj-sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-zadrzanje-cim-vec-ljudi/, naj bi bil zakon objavljen v Uradnem listu šele 28.3.2020, tako da naj bi stopil v veljavo 29.3.2020.

Državni zbor sprejel vladne predloge na davčnem in kreditnem področju

Poslanci so sprejeli interventne ukrepe, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi se podaljšujejo roki za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati. Besedila interventnih zakonov še niso objavljena. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-drzavni-zbor-sprejel-vladne-predloge-na-davcnem-in-kreditnem-podrocju/ in na https://www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/.

Predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Vlada je 18.3.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, in sicer gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije. Predlog predvideva odlog plačila obveznosti za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši. Izredna seja Državnega zbora, na katerem bodo obravnavali interventni zakon, bo predvidoma v četrtek 19.3.2020. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-vlada-zaradi-epidemije-predlaga-odlog-placila-obveznosti-kreditojemalcev/.

Predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače naj bi vključeval tudi samozaposlene

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v predlog Zakon o interventnem ukrepu delnega nadomestila plače naknadno vključilo tudi samozaposlene, katerim naj bi omogočili odlog plačila prispevkov za socialno varnost, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-poleg-delodajalcev-in-zaposlenih-moramo-zasciti-tudi-samozaposlene-pravi-minister/.

Predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Vlada je 17.3.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim naj bi se podaljšali roki za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil na 31.5.2020. Izredna seja Državnega zbora, na katerem bodo obravnavali interventni zakon, bo predvidoma v četrtek 19.3.2020. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-17-5-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

Priporočila glede št. potrošnikov, ki si lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru. Vsebino priporočil si lahko preberete na spletni strani MGRT https://www.gov.si/novice/2020-03-17-stevilo-potrosnikov-ki-so-glede-na-kvadraturo-lahko-naenkrat-prisotni-v-posameznem-poslovnem-prostoru/ ali NIJZ https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-stevila-potrosnikov-ki-so-glede-na-kvadraturo-lahko-naenkrat-prisotni-v-posameznem.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za potrošnike na področju šol vožnje in vozniških dovoljenj

Obvestili smo vas, da je bil v Uradnem listu št. 27 z dne 17.3.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 18.3.2020 od 0:00 ure do 16.4.2020. Veljavnost vozniških dovoljenj, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16.4.2020, se podaljša do 16.5.2020. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji.

V Uradnem list št. 32 z dne 20.3.2020 pa je bil objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Dodatno je pooblaščenim organizacijam prepovedano še izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil ter usposabljanj in preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Prav tako se Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih strokovnih usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa ter vozniških izpitov. Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki zaradi prepovedi iz prejšnjega člena potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020. Ta odlok začne veljati 21. marca 2020 ob 00.00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji.

Začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 26 z dne 16.3.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 17.3.2020 od 0:00 ure do 16.4.2020. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16.4.2020, se podaljša do 16.5.2020. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v zvezi z odsotnostjo z dela ter pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, v času posebnih okoliščin, dne 20.3.2020 izdalo nova, strnjena pojasnila:

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 25 z dne 15.3.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 16.3.2020 od 0:00 ure dalje do preklica. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Ker je besedilo odloka povzročalo številna vprašanja tako podjetjem kot potrošnikom, je MGRT na spletni strani objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z odlokom, ki so dostopna na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/.

Predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače

Vlada je 12.3.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Izredna seja Državnega zbora, na katerem bodo obravnavali interventni zakon, bo predvidoma v četrtek 19.3.2020. Informacije v zvezi s tem in besedilo predloga Zakona so dostopne na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-12-interventni-zakon-za-ohranitev-delovnih-mest/.

Ukrepi za gospodarstvo

Več o ukrepih predvidenih za gospodarstvo, si lahko preberete na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-09-skoraj-milijarda-evrov-ukrepov-za-obvladovanje-posledic-koronavirusa/ in na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-12-posodobljeno-ukrepi-mgrt-na-vpliv-koronavirusa/.

Možnosti na davčnem področju

O možnostih na davčnem področju: https://www.gov.si/novice/2020-03-10-kaksne-moznosti-so-na-razpolago-gospodarstvu-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/

Splošno

Splošne informacije pa so dostopne na: https://www.gov.si/teme/koronavirus/