Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem list RS št. 93 z dne 3.7.2020 objavljen aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki določa najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih. Besedilo aneksa je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1653/aneks-h-kolektivni-pogodbi-dejavnosti-gostinstva-in-turizma-slovenije.