Obveščam vas, da je Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) portal za delodajalce ZRSZ nadgradil z možnostjo pregleda izplačil, ki so jih delodajalci prejeli iz naslova povračil nadomestil plače po interventnih zakonih.

Omogočen je tudi detajlnejši pregled; po delavcih. Modul se nahaja na istem mestu kot sama vloga, prikaže a se le delodajalcem, ki so prejeli vsaj eno izplačilo.