Nove informacije ZZZS glede uveljavljanja nadomestila plač v zvezi z epidemijo COVID-19

ZZZS sporoča, da so vse informacije glede uveljavljanja nadomestila plače v zvezi z epidemijo COVID-19, specifičnih razlogov zadržanosti od dela (08-izolacija, 04-poškodba pri delu v primeru okužbe na delovnem mestu) in glede odsotnosti z dela zdravih oseb so objavljene na povezavi:  11. 4. 2020 – Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo – COVID-19

Dodatne pravice za kritje nadomestil plač za prvih 30 delovnih dni  iz sredstev OZZ za razloge 01-05, ki so bile uvedene s 56. členom ZIUZEOP, se lahko uveljavijo za obdobje zadržanosti od vključno 11.4.2020 do vključno 31.5.2020.

Na spletnih straneh ZZZS so objavljene dopolnjene informacije o postopkih in načinu vlaganja zahtevkov za refundacije in zahtevkov za direktna izplačil nadomestil po 56. členu ZIUZEOP:

1) Informacije za vlagatelje zahtevkov za refundacije po 56. členu ZIUZEOP
COVID-19 – zahtevki za refundacijo
– objavljena sta pripomočka za dejanski obračun (nova verzija) in pripomoček za fiksni obračun;
– dodana je povezava na spletno stran, kjer je možno oddati nove COVID-19 zahtevke za refundacije v obliki Excelove datoteke (na podlagi pripomočkov) ali v pdf obliki. Ta nova spletna stran ni namenjena za vlaganje ”navadnih” zahtevkov za refundacije (tisti se še naprej vlagajo po ustaljenih načinih, najbolj priporočamo uporabo portala SPOT ali vmesnika eNDM);
– izrecno je navedena definicija, kdo so neposredni in posredni uporabniki proračuna R Slovenije, ki lahko vložijo novi COVID-19 zahtevek (vložijo ga lahko tudi vsi subjekti javnega sektorja, ki imajo v registru zapisano šifro ustanovitelja 2-občina) in tisti, ki ga ne morejo (kjer je oznaka ustanovitelja 1-država).

2) Informacije za vlagatelje zahtevkov za neposredno izplačilo samostojnim zavezancem po 56. členu ZIUZEOP
COVID-19 – zahtevki za direktno izplačilo
– objavljena je informacija o postopku vlaganja zahtevkov za obdobje iz 56. člena ZIUZEOP – opisan je način, kako samostojni zavezanec skenirano izpoljeno in lastnoročno podpisano vlogo posreduje na naslov elektronskega predala OE in kako zapiše, na katero izpostavo je želel posredovati vlogo.