Obvestila v zvezi s koronavirusom

Ukrepi ministrstva za ublažitev in zajezitev posledic pandemije

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v okviru širšega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo pripravili številne ukrepe. Njihova informacija za javnost je dostopna na sledeči povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-03-ukrepi-ministrstva-za-ublazitev-in-zajezitev-posledic-pandemije/, njihove ključne ukrepe pa lahko najdete v prilogi:

Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Obveščamo vas, da je Državni zbor včeraj sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zakon bo v Uradnem listu predvidoma objavljen konec naslednjega tedna. Več si lahko preberete v našem obvestilu; https://www.zdops.si/2020/04/03/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 42 z dne 2.4.2020 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se dodata dve novi izjemi in sicer za vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter za gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice) in nihče drug. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Prepoved obratovanja ob nedeljah velja za vse prodajalne, razen za lekarne in bencinske servise, torej tudi za tiste, ki lahko sicer svobodno določijo obratovalni čas. Doda se nova izjema glede minimalnega odpiralnega časa, in sicer za srednja in velika podjetja, ki so pred epidemijo obratovala manj kot 10 ur. Sprememba odloka velja od 3.4.2020 dalje. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji, lahko pa si preberete tudi informacijo na spletni strani MGRT https://www.gov.si/novice/2020-04-02-spremembe-odloka-o-ponujanju-in-prodaji-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/.

Avstrija je na meji s Slovenijo zaprla štiri kontrolne točke

Avstrija je danes, 2. aprila 2020, uvedla dodatne omejitve na meji s Slovenijo in do nadaljnjega ukinila štiri kontrolne točke (nekdanje mejne prehode): Holmec, Jurij, Šentilj (magistrala) in Korensko sedlo. Na slovensko-avstrijski meji bo tako odprtih devet kontrolnih točk. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-04-02-avstrija-je-na-meji-s-slovenijo-zaprla-stiri-kontrolne-tocke-od-danes-2-aprila-2020-jih-deluje-le-se-devet/.

Poslovni forum za izmenjavo informacij med podjetji

Agencija SPIRIT Slovenija je za podjetja vzpostavila informacijsko točko – novo spletno mesto, na katerem lahko podjetja pridobijo vse informacije o ukrepih za podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva epidemije COVID-19, na enem mestu. V okviru spletnega mesta je pred kratkim zaživel tudi Poslovni forum COOVID-19, ki je namenjen neposredni in hitri komunikaciji med podjetji, izmenjavi informacij, uporabnih gradiv in dobrih praks. Več informacij in povezave lahko najdete na https://www.gov.si/novice/2020-03-31-zazivel-poslovni-forum-za-izmenjavo-informacij-med-podjetji/.

Dostopne vloge na ZRSZ po interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov

Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje že objavil informacijo in vloge za delodajalce po interventnem zakonu na področju plač in prispevkov. Vse potrebne informacije dobite na povezavi https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place. Zaenkrat je vlogo mogoče oddati le elektronsko preko portala za delodajalce. Glede na to, da je v postopku sprejemanja nov zakon, ki bo to področje uredil nekoliko drugače in predvideva tudi drugačne priloge k obrazcem, svetujemo da se z oddajo vlog zaenkrat še nekoliko počaka. Vloge po trenutno veljavnem zakonu je namreč za delavce, ki so bili na čakanju še pred uveljavitvijo zakona, mogoče oddati v roku 8 dni od uveljavitve zakona, torej do ponedeljka 6.4.2020.

Začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti – NOV ODLOK

V Uradnem list št. 40 z dne 31.3.2020 je bil objavljen NOV Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki razveljavlja prejšnjega. Z odlokom se dodatno prekine še izvajanje pre­ventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Izjemoma pa je v primeru, da so pri izvajanju upoštevana priporočila za preprečevanje okužbe NIJZ, mogoče izvajati preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta, nujne predhodne preventivne preglede delavcev pred zaposlitvijo in nujne preglede operativnih gasilcev. Odlok začne veljati z dnem 1.4.2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0708/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19.

Sprejeto besedilo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Obveščamo vas, da je Vlada sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Državni zbor naj bi Zakon obravnaval naslednji teden, predvidoma v sredo. Informacija in besedilo sta dostopna na https://www.gov.si/novice/2020-03-29-vlada-sprejela-protikoronapaket/. Več pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani: https://www.zdops.si/2020/03/30/sprejeto-besedilo-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 37 z dne 28.3.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Sprememba odloka velja od 30.3.2020 dalje. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 37 z dne 28.3.2020 objavljen Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah. Razkuževanje iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa razkuževanje opravi eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. Pogostost razkuževanja je v posamezni večstanovanjski stavbi odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi, torej z dnem 29.3.2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0684/odlok-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb.

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Več o vsebini zakona, si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.zdops.si/2020/03/28/sprejet-zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov/

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Z zakonom se ureja možnost omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili ali živalmi, namenjenih za hrano ljudi, omejitve z gozdno lesnimi sortimenti, ukrepe na področju veterinarstva, fitofarmacevtskih sredstev in semenskega materiala kmetijskih rastlin, podaljšanje mandata organom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter nekatere druge s tem povezane ukrepe. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0680/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-kmetijstva-gozdarstva-in-prehrane-ziupkgp.

Sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi veljajo do prenehanja razlogov zanje, vendar najdlje do 1.7.2020.

V sodnih postopkih ne tečejo roki, za uveljavljanje pravic strank, razen v nujnih zadevah. Prav tako ne teče rok za vložitev ustavne pritožbe.

Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve, za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov, ne tečejo. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov. Izjema velja le za nujne zadeve. V prekrškovnih zadevah roki prav tako ne tečejo, razen če gre za nujne zadeve.

V upravnih zadevah se ne omogoča vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu, razen vlog za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku. Pisne vloge v upravnih zadevah se lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V tem primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva. V upravnih zadevah se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah. Prav tako se izključi javnost pri vseh procesnih dejanjih.

Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Če je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona, pa ne gre za nujne zadeve, roki začnejo teči naslednji dan po objavi sklepa o prenehanju razlogov oziroma najkasneje 2. julija 2020.

Ukrepi v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij so naslednji: Že začeti postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora se prekinejo, novi postopki pa se ne začnejo. Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora lahko po uradni dolžnosti, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2, premesti obsojenca iz enega v drug zavod ali v oddelek drugega zavoda. Prav tako sta, pod določenimi pogoji, mogoča predčasni odpust in prekinitev prestajanja kazni zapora.

Ukrepe v zvezi z odprtjem oziroma zapertjem notarskih pisarn, pa lahko, v skladu z zakonom, sprejme minister za pravosodje, na predlog Notarske zbornice Slovenije.

Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0681/zakon-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-zzusudjz.

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Z zakonom se določajo ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti in se določajo ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0682/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-javnofinancnem-podrocju-ziujp.

Sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Z zakonom se določa interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji v zvezi s posledicami razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za pravne in fizične osebe ter s tem povezan nadzor. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0683/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok.<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0683/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok>

Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije

SID banka je objavila program neposrednega financiranja podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19, ki je prvenstveno sicer namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in srednje velika podjetja. Program omogoča pridobitev kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).Več o tem si lahko preberete na https://www.sid.si/velika-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-za-olajsanje-poslovanja-v-casu-epidemije-covid-19. V naslednjem tednu bo SID banka objavila nov program MSP9, ki bo izključno namenjen samostojnim podjetjem, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam.

Začasni mejni prehod Robič na slovensko-italijanski meji

Policija je na podlagi Zakona o nadzoru državne meje ustanovila začasni mejni prehod Robič na slovensko-italijanski meji. Mejni prehod obratuje do 30. 3. 2020 med 5. in 23. uro, mejo pa lahko prestopajo prebivalci Republike Slovenije, ki so dnevni delovni migranti (delajo v Italiji), in osebe, ki izkažejo nujnost prestopa meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih ali kmetijskih čezmejnih dejavnosti. Dnevni delovni migranti morajo pri prehodu meje imeti pri sebi potrdilo delodajalca, ostali upravičenci pa potrdilo lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje. Več informacij na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-03-24-zacasni-mejni-prehod-robic-na-slovensko-italijanski-meji/.

Donacijska sredstva za odpravo posledic epidemije

Ministrstvo za finance je zaradi izraženega interesa objavilo številko računa, na katerega lahko donatorji, ki želijo pomagati v teh kriznih časih, nakažejo sredstva za odpravo posledic epidemije. Več je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-03-25-donacijska-sredstva-za-odpravo-posledic-epidemije-se-lahko-nakazejo-na-podracun-drzavnega-proracuna/.

Najpogostejša vprašanja in odgovori o odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi

Obveščamo vas, da so na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve objavljena najpogostejša vprašanja v vezi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica. Več na https://www.gov.si/novice/2020-03-20-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-odloku-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi/.

Najpogostejša vprašanja in odgovori z resorja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Obveščamo vas, da je so na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z epidemijo z novim koronavirusom COVID-19. Najdete jih lahko na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-25-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-z-resorja-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano-v-zvezi-z-epidemijo-z-novim-koronavirusom-covid-19/.

Predsednik vlade Janez Janša skupaj z ministri predstavil protikorona paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Sporočilo za javnost, vezano na novinarsko konferenco z dne 24.3.2020 si lahko pogledate na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-24-predsednik-vlade-janez-jansa-skupaj-z-ministri-predstavil-protikorona-paket-za-pomoc-prebivalstvu-in-gospodarstvu/. Na desni strani spletne strani (zgoraj) imate objavljene tudi smernice protikorona paketa. Opozarjamo, da gre zaenkrat le za smernice, ki še niso bile oblikovane v zakonsko besedilo, zato je njihova interpretacija v tej fazi še nemogoča.

Začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja

V Uradnem listu št. 34 z dne 24.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. V času veljavnosti odloka, ugotavlja začasno zadržanost od dela izbrani osebni zdravnik, dokler začasna zadržanost od dela ne nepretrgoma ne doseže enega leta (ne glede na razlog zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje). Če izbrani osebni zdravnik meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala več kot nepretrgoma eno leto, predlog za njeno podaljšanje posre­duje imenovanemu zdravniku vsaj tri dni pred iztekom začasne zadržanosti od dela. izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v skladu s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in o tem obvesti zavarovanca. Imenovani zdravnik pa odloča o zahtevi delodajalca ali zavarovanca za presojo mnenja osebnega zdravnika, ki jo lahko vložita v roku 30 dni od dneva seznanitve z mnenjem.

V zvezi z zdraviliškim zdravljenjem pa je določeno, da lahko ZZZS v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, določi njegovo trajanje na skupno največ 21 dni oziroma pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni, o čemer zdra­vilišče pisno obvesti ZZZS najpozneje v 30 dneh od podaljšanja zdraviliškega zdravljenja. Odlok stopi v veljavo z dnem 25.3.2020.

Določitev pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije

V Uradnem listu št. 34 z dne 24.3.2020 je bil objavljen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republike Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni. Vzpostavi se in po potrebi deluje trinajst kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo, in sicer:

 1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
 2. Kuzma – Bonisdorf,
 3. Holmec – Grablach  (odprta od 5. do 21. ure),
 4. Karavanke – Karawankentunnel,
 5. Jurij – Langegg (odprta od 6. do 21. ure),
 6. Vič – Lavamund (odprta od 5. do 23. ure),
 7. Ljubelj – Loibltunnel,
 8. Trate – Mureck,
 9. Radlje – Radlpass,
 10. Gederovci – Sicheldorf,
 11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
 12. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse) (odprta od 6. do 21. ure),
 13. Korensko sedlo – Wurzenpass (odprta od 5. do 23. ure).

Vlakovni potniški promet med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo se ne izvaja.

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predlo­ži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorij­skem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). V nasprotnem primeru se tujcu dovoli vstop v Republiko Slovenijo le, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C  in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje). Vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukre­pov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit, izvajan v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

Odlok začne veljati 25.3.2020.

Določitev pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike

V Uradnem listu št. 29 z dne 18.3.2020 je bil objavljen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republike Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni. Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko, in sicer:

 1. Vrtojba,
 2. Fernetiči,
 3. Škofije,
 4. Krvavi potok (odprta od 5. do 23. ure).

Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo.

Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo, se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).  V nasprotnem primeru se tujcu dovoli vstop v Republiko Slovenijo le, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C  in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Odlok je začel veljati 19.3.2020 ob 00:00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni.

Začasno prenehanje obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško

V Uradnem listu št. 28 z dne 17.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet  na meji z Republiko Hrvaško. Odlok je začel veljati 18.3.2020 ob 00:00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0585/odlok-o-zacasnem-prenehanju-obratovanja-mejnih-prehodov-za-obmejni-promet-na-meji-z-republiko-hrvasko.

Delovni čas notarjev v času epidemije

V Uradnem listu št. 33 z dne 23.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19). Uradne ure notarskih pisarn so v času epidemije virusne okužbe določene na naslednji način: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure in sreda od 13. do 17. ure. Odlok stopi v veljavo z dnem 24.3.2020. Besedilo odloka je objavljeno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19.

Izvajanje zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Kot smo vas že obvestili, Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov še ni bil objavljen in posledično še ne uveljavljen. Kljub temu pa je Zavod RS za zaposlovanje, ki bo pristojen za izvajanje zakona, na svoji spletni strani https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov objavilo obvestilo v zvezi z obrazcem vloge, na podlagi katere bo mogoče uveljavljati delno povračilo nadomestila plače in kontakte za pridobitev več informacij.

Standardi za zaščitno opremo in izdelavo respiratorjev

V zvezi s povpraševanjem po velikoserijski proizvodnji različnih zaščitnih sredstev za zdravstvo in osebno rabo ter dobavi naprednih ventilatorjev za dolgotrajno mehansko predihavanje odraslih bolnikov, je MGRT objavilo standarde, ki jih je potrebno upoštevati za zaščitno opremo https://www.gov.si/novice/2020-03-20-standardi-za-zascitno-opremo/ in za izdelavo respiratorjev https://www.gov.si/novice/2020-03-21-standardi-za-izdelavo-respiratorjev/.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA DOPOLNITEV ODLOKA

Obvestili smo vas, da je bil v Uradnem listu št. 29 z dne 18.3.2020 objavljen Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Za prodajalne živil, ki so v skladu z odlokom lahko odprte, se je določil obratovalni čas vsaj od 8:00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 20:00 ure. Ranljivim skupinam (npr. invalidom, upokojencem, nosečnicam) mora biti v času od 8:00 do 10:00 ure omogočena prednost pri nakupu (npr. pri vstopu v trgovino, pri blagajni). Ob nedeljah in dela prostih dneh (iz Zakona o praznikih in dela prostih dnevih) morajo biti vse prodajalne zaprte, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprte. Sprememba odloka začne veljati 19.3.2020 ob 00:00 uri.

V Uradnem list št. 32 z dne 20.3.2020 pa je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Za prodajalne z živili je po novem določen obratovalni čas od 8:00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18:00 ure. Poleg tega lahko mikro in majhne družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge oblikujejo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo. Prav tako je določena dodatna izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in sicer za prodajalne s hrano za živali. Spremembe odloka začnejo veljati 21.3.2020 ob 00:00 uri.

Besedilo prvotnega odloka je dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji, Odlok o dopolnitvi Odloka na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji in zadnja sprememba na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti

V Uradnem list št. 32 z dne 20.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemijo COVID-19. Z odlokom se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnost, razen preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta. Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Ukrep velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja. Prav tako se prekine izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti, razen nujnih zobozdravstvenih storitev in storitev, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, ki se izvajajo le v nujnih zobozdravstvenih ambulantah. Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu, torej z dnem 20.3.2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19.

Začasna oprostitev plačila dela prispevka za električno energijo za gospodinjstva in za končne odjemalce odjemne skupine NN

V Uradnem listu št. 32 z dne 20.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. S tem odlokom se začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Odjemalcem se od 1. marca 2020 do 31. maja 2020 ne obračuna prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Odlok začne veljati 21.3.2020 ob 00:00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije.

Začasna prepoved izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora

V Uradnem listu št. 32 z dne 20.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji. Začasno se prepoveduje začasno izvajanje nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, kot ga določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnih omrežij, kot ga določa Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij. Prepoved velja do 23. aprila 2020. Veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju vgrajena sistema aktivne požarne zaščite (SAPZ), ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se podaljša do 23. maja 2020. Redni tehnični nadzori hidrantnih omrežij, ki se, zaradi prepovedi, ne morejo opraviti od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se opravijo najkasneje do 23. maja 2020. Ta odlok začne veljati 23. marca 2020 ob 00.00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji.

Državni zbor sprejel vladne predloge na področju plač in prispevkov

Poslanci so sprejeli interventni zakon na področju delnega nadomestila plač in prispevkov. Poslanci so naziv zakona iz Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače spremenili v Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Sprememba je posledica dejstva, da se je v zakon z amandmaji dodalo novo poglavje, s katerim je samozaposlenim omogočen odlog plačila prispevkov za mesece april, maj in junij 2020. Neporavnane prispevke bo moral upravičenec poravnati najkasneje do 31.3.2022, na zneske odloženih prispevkov pa ne tečejo zamudne obresti. V skladu z obvestilom MDDSZ https://www.gov.si/novice/2020-03-20-kljucni-cilj-sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-zadrzanje-cim-vec-ljudi/, naj bi bil zakon objavljen v Uradnem listu šele 28.3.2020, tako da naj bi stopil v veljavo 29.3.2020.

Državni zbor sprejel vladne predloge na davčnem in kreditnem področju

Poslanci so sprejeli interventne ukrepe, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi se podaljšujejo roki za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati. Besedila interventnih zakonov še niso objavljena. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-drzavni-zbor-sprejel-vladne-predloge-na-davcnem-in-kreditnem-podrocju/ in na https://www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/.

Predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Vlada je 18.3.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, in sicer gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije. Predlog predvideva odlog plačila obveznosti za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši. Izredna seja Državnega zbora, na katerem bodo obravnavali interventni zakon, bo predvidoma v četrtek 19.3.2020. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-vlada-zaradi-epidemije-predlaga-odlog-placila-obveznosti-kreditojemalcev/.

Predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače naj bi vključeval tudi samozaposlene

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v predlog Zakon o interventnem ukrepu delnega nadomestila plače naknadno vključilo tudi samozaposlene, katerim naj bi omogočili odlog plačila prispevkov za socialno varnost, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-poleg-delodajalcev-in-zaposlenih-moramo-zasciti-tudi-samozaposlene-pravi-minister/.

Predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Vlada je 17.3.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim naj bi se podaljšali roki za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil na 31.5.2020. Izredna seja Državnega zbora, na katerem bodo obravnavali interventni zakon, bo predvidoma v četrtek 19.3.2020. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-17-5-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

Priporočila glede št. potrošnikov, ki si lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru. Vsebino priporočil si lahko preberete na spletni strani MGRT https://www.gov.si/novice/2020-03-17-stevilo-potrosnikov-ki-so-glede-na-kvadraturo-lahko-naenkrat-prisotni-v-posameznem-poslovnem-prostoru/ ali NIJZ https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-stevila-potrosnikov-ki-so-glede-na-kvadraturo-lahko-naenkrat-prisotni-v-posameznem.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za potrošnike na področju šol vožnje in vozniških dovoljenj

Obvestili smo vas, da je bil v Uradnem listu št. 27 z dne 17.3.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 18.3.2020 od 0:00 ure do 16.4.2020. Veljavnost vozniških dovoljenj, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16.4.2020, se podaljša do 16.5.2020. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji.

V Uradnem list št. 32 z dne 20.3.2020 pa je bil objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Dodatno je pooblaščenim organizacijam prepovedano še izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil ter usposabljanj in preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Prav tako se Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih strokovnih usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa ter vozniških izpitov. Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki zaradi prepovedi iz prejšnjega člena potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020. Ta odlok začne veljati 21. marca 2020 ob 00.00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji.

Začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 26 z dne 16.3.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 17.3.2020 od 0:00 ure do 16.4.2020. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16.4.2020, se podaljša do 16.5.2020. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v zvezi z odsotnostjo z dela ter pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, v času posebnih okoliščin, dne 16.3.2020 izdalo nova, strnjena pojasnila:

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 25 z dne 15.3.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 16.3.2020 od 0:00 ure dalje do preklica. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Ker je besedilo odloka povzročalo številna vprašanja tako podjetjem kot potrošnikom, je MGRT na spletni strani objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z odlokom, ki so dostopna na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/.

Predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače

Vlada je 12.3.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Izredna seja Državnega zbora, na katerem bodo obravnavali interventni zakon, bo predvidoma v četrtek 19.3.2020. Informacije v zvezi s tem in besedilo predloga Zakona so dostopne na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-12-interventni-zakon-za-ohranitev-delovnih-mest/.

Ukrepi za gospodarstvo

Več o ukrepih predvidenih za gospodarstvo, si lahko preberete na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-09-skoraj-milijarda-evrov-ukrepov-za-obvladovanje-posledic-koronavirusa/ in na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-12-posodobljeno-ukrepi-mgrt-na-vpliv-koronavirusa/.

Možnosti na davčnem področju

O možnostih na davčnem področju: https://www.gov.si/novice/2020-03-10-kaksne-moznosti-so-na-razpolago-gospodarstvu-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/

Splošno

Splošne informacije pa so dostopne na: https://www.gov.si/teme/koronavirus/