Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje že objavil informacijo in vloge za delodajalce po interventnem zakonu na področju plač in prispevkov. Vse potrebne informacije dobite na povezavi https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place. Zaenkrat je vlogo mogoče oddati le elektronsko preko portala za delodajalce. Glede na to, da je v postopku sprejemanja nov zakon, ki bo to področje uredil nekoliko drugače in predvideva tudi drugačne priloge k obrazcem, svetujemo da se z oddajo vlog zaenkrat še nekoliko počaka. Vloge po trenutno veljavnem zakonu je namreč za delavce, ki so bili na čakanju še pred uveljavitvijo zakona, mogoče oddati v roku 8 dni od uveljavitve zakona, torej do ponedeljka 6.4.2020.