Informacije v zvezi z elektronskim bolniškim listom

Ker  se bliža datum, ko bodo morali vsi zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije,  prek sistema SPOT (eVEM) obvezno prevzemati elektronske bolniške liste za začasne zadržanosti od vključno 01.02.2020 dalje, nam je ZZZS poslal še zadnja obvestila v zvezi z uvedbo. ZZZS predlaga, da se obvestilo za zavarovance (delavce) pošlje tudi vsem delodajalcem, s prošnjo, da jih razdelijo med svoje delavce oziroma jih seznanijo z vsebino (npr. kot prilogo k plači, ipd.).

Ključna novost, ki čaka zavarovance oziroma delavce je torej, da od 1. 2. 2020 pri svojem osebnem zdravniku ne bodo več prejeli papirnatega eBOL-a in s tem tudi odpade dostavljanje bolniških listov delodajalcem. Bodo pa morali zavarovanci še nadalje sami poskrbeti, da bo njihov osebni zdravnik pravočasno izdal eBOL, saj  mu v nasprotnem primeru delodajalec ne bo mogel obračunati plače oz. nadomestila plače, ker bolniški list ne bo viden v sistemu SPOT (eVEM).

Za zavezance pa je pomembno, da morajo obvezno prejemati eBOL-e prek sistem SPOT (eVEM), in sicer za vse začasne zadržanosti od dela od vključno 01.02.2020 dalje. Zakoniti zastopniki poslovnih subjektov, ki še niso uredili pooblastil za tiste osebe, ki bodo na eVEM prevzemale eBOL-e, morajo to storiti čim prej.

    eBOL za zavezance

    eBOL za zavarovance