Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov Obveščamo vas, da je bil…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon…

Obveščamo vas o nekaj pomembnih novostih na  področju obračuna nadomestil plač v breme Zavoda za…

Ker  se bliža datum, ko bodo morali vsi zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 81/2019 z dne 27.12.2019 objavljen Zakon…

Sprememba Zakona o delovnih razmerjih – spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 81/2019 z dne 27.12.2019 objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B), ki začne veljati 11.1.2020. Od letošnjega leta dalje ima delavec, v skladu s 165. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pravico do plačane odsotnosti z dela tudi za spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.

Arhiv obvestil