Nova minimalna urna postavka študentskega dela

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 82/2019 z dne 31.12.2019 objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, v skladu z novelo Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki znaša 5,40 EUR. S 1.1.2020 se je tako minimalna urna postavka za študentsko delo zvišala iz 4,89 EUR bruto na 5,40 EUR bruto.