Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov Obveščamo vas, da je bil…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon…

Obveščamo vas o nekaj pomembnih novostih na  področju obračuna nadomestil plač v breme Zavoda za…

Ker  se bliža datum, ko bodo morali vsi zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 81/2019 z dne 27.12.2019 objavljen Zakon…

Arhiv obvestil

Nova minimalna urna postavka študentskega dela

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 82/2019 z dne 31.12.2019 objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, v skladu z novelo Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki znaša 5,40 EUR. S 1.1.2020 se je tako minimalna urna postavka za študentsko delo zvišala iz 4,89 EUR bruto na 5,40 EUR bruto.