Zadnje informacije v zvezi z elektronskim bolniškim listom

V priponki si lahko pogledate osnovne informacije za zavarovance – delavce v zvezi z eBOL, in sicer kakšne so za njih spremembe v zvezi z elektronskim bolniškim listom (eBOL), od kdaj naprej veljajo spremembe, kako bo zavarovanec dostopal do eBOL, kakšne so prednosti uvedbe eBOL in predvsem tudi, da še nadalje obstaja dolžnost zavarovanca, da mora kljub eBOL še vedno sam poskrbeti za vse spremembe v zvezi z bolniškim staležem. Tako mora obvestiti svojega zdravnika o podaljšanju bolniškega staleža in dostaviti potrebno dokumentacijo, v kolikor z njo ne razpolaga osebni zdravnik. Prav tako mora osebnemu zdravniku sporočiti zaključek bolniškega staleža in se z njim dogovoriti za izdajo eBOL ter javiti morebitne druge spremembe.

Kot primer dobre prakse ZZZS izpostavlja, da delodajalci eBOL-e, ki jih bodo prek sistema eVEM prenesli v sisteme svojega podjetja, prikažejo tudi svojim delavcem npr. v kadrovski evidenci ali evidenci delovnega časa. V tem primeru delavcem ne bo potrebno z digitalnim potrdilom prek portala https://moj.zzzs.si preverjati ali je bil izdan eBOL oziroma ali je bil izdan s pravilnimi podatki, saj mu bo delodajalec zagotovil vpogled v eBOL, ki ga je za njega prevzel in že prenesel v svoj sistem.