Prenehanje uporabe Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

Obveščamo vas, da se z dnem 31.12.2019 izteče uporaba Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo. Posledično boste delodajalci, ki vas ne zavezuje nobena druga kolektivna pogodba dejavnosti, od 1.1.2020 dalje potrebovali interni pravilnik. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč kot obvezne določa nekatere pravice delavcev (npr. dodatek na delovno dobo, dodatek za nadurno, nočno delo idr.), ne določa pa njihove višine, kar bo nujno urediti v internem aktu.

ZDOPS in OZS sta s skupnimi močmi pripravila vzorec internega Pravilnika o delovnih razmerjih. V njem je celostno urejeno področje delovnih razmerjih, torej poleg obvezne vsebine, pravilnik vsebuje tudi priporočljivo vsebino, vsak delodajalec pa se sam lahko odloči, kaj od zapisanega bo uporabil oz. na kakšen način bo uredil posamezno pravico, v okviru dovoljenega.

Upravni odbor ZDOPS je prejšnji teden na dopisni seji odločil, da bo tudi ZDOPS zaračunaval interni Pravilnik o delovnih razmerjih, in sicer na enak način kot OZS (30,00 EUR brez DDV za člane in 90,00 EUR brez DDV za nečlane).

Pravilnik je mogoče naročiti na info@zdops.si

Podatki, ki jih potrebujemo ob naročilu pravilnika (za izstavitev računa):
Naziv podjetja:
Naslov in poštna številka:
Davčna številka:
Davčni zavezanec: DA/NE

Po prejemu podatkov za naročilo pravilnika, bo naročnik prejel podatke za plačilo računa. Po prejemu plačila naročnik prejme pravilnik po e-pošti ter potrdilo o plačilu.