Ker  se bliža datum, ko bodo morali vsi zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 81/2019 z dne 27.12.2019 objavljen Zakon…

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 82/2019 z dne 31.12.2019 objavljena Odredba…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 75/2019 z dne 12.12.2019 objavljen Zakon…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 75/2019 z dne 12.12.2019 objavljen Zakon…

Novosti pri zaposlovanju delavcev iz Srbije

Prvega septembra 2019  se je pričel izvajati  Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (BRSZD). Delodajalec v postopku zaposlitve delavca iz Republike Srbije je skladno s 5. členom protokola dolžan pristojnemu nosilcu države izvora, to je  Nacionalni službi za zapošljavanje,  posredovati enostransko podpisano pogodbo o zaposlitvi (v obeh jezikih).  Delavec pogodbo o zaposlitvi podpiše pri nosilcu NSZ v Republiki Srbiji.  Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) predlaga, da delodajalci upoštevajo in podpišejo  vzorec dvojezične pogodbe o zaposlitvi.

Več informacij o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji si lahko preberete na spletni strani ZRSZ: https://www.ess.gov.si/tujci/delo_v_sloveniji/zaposlovanje-drzavljanov-srbije.