Obveščamo vas, da se z dnem 31.12.2019 izteče uporaba Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo. Posledično boste delodajalci,…

Spoštovani, ZZZS uvaja s 1. 2. 2020 elektronski bolniški list, ki bo postal obvezen in…

Prvega septembra 2019  se je pričel izvajati  Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike…

na področju varnosti in zdravja pri delu Spoštovani! Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo, družino,…

Lepo pozdravljeni, S septembrom se prične izvajati sporazum s Srbijo o zaposlovanju državljanov Republike Srbije…

Razbremenitev regresa za letni dopust

Obveščamo vas, da sta z dnem 6. 5. 2019 pričela veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F), na podlagi katerih bo že regres za leto 2019 do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. V davčno osnovo za odmero dohodnine se torej ne všteva regres za letni dopust do višine 100 % povprečne mesečne plače, po dosedaj veljavni ureditvi pa je bilo potrebno obračunati dohodnino od celotnega zneska regresa. Prav tako bo znesek regresa do višine 100 % povprečne mesečne plače oproščen plačila prispevkov za socialno varnost, po dosedaj veljavni ureditvi pa je bilo od zneska regresa potrebno obračunati prispevke v primeru, ko je regres presegal 70 % povprečne plače.
Delodajalci, ki so že izplačali regres po dosedaj veljavni ureditvi, bodo upravičeni do vračila, ki ga bo po uradni dolžnosti izvedla Finančna uprava RS. Akontacija dohodnine in prispevki delavca bodo vrnjeni neposredno delavcu, prispevki delodajalca pa delodajalcu. Vračilo bo izvedeno najpozneje v tridesetih dneh od vročitve posebne odločbe Finančne uprave RS.