Prenehanje veljavnosti Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

Obveščamo vas, da je z dnem 31. 12. 2018 iztekla veljavnost Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (KPOP), ker le ta ni bila podaljšana, niti ni bila sklenjena nova kolektivna pogodba. Z dnem 1. 1. 2019 torej KPOP ne velja več, se pa v skladu s 6. členom KPOP določbe normativnega dela, torej členi od številke 19 do številke 81 KPOP, uporabljajo še 12 mesecev oz. do 31. 12. 2019. Vse bistvene določbe KPOP torej ostajajo v veljavi še eno leto in posledično zavezujejo vse, ki jih je KPOP zavezovala doslej, na podlagi razširjene veljavnosti ali odločitve, da se ravnate po tej kolektivni pogodbi.