Novela zakona o minimalni plači

Obveščamo vas, da je z dnem 25. 12. 2018 stopil v veljavo Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B, Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018). Minimalna plača tako od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znaša 886,63 EUR bruto (cca 667 EUR neto), v minimalno plačo pa se v letu 2019 ne vštevajo dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, kot je to veljalo tudi dosedaj. Z dnem 1. 1. 2020 pa do 31. 12. 2020 se minimalna plača zvišuje na 940,58 EUR bruto (cca 700 EUR neto). Prav tako se z dnem 1. 1. 2020 iz minimalne plače izvzemajo vsi dodatki (ne le zgoraj našteti), določeni z zakoni, kolektivnimi pogodbami ali drugimi predpisi, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. Za izračun minimalne plače od 1. 1. 2021 dalje pa se bo uporabljala formula, in sicer mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Sprejeta pa je bila tudi zgornja meja minimalne plače, ki ne sme biti višja od 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov.