Posvet - Pomanjkanje kompetenc na trgu dela

POMANJKANJE KOMPETENC NA TRGU DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA USPEŠNO TRAJNOSTNO GOSPODARSKO RAST

Torek, 4. decembra 2018, ob 9.30, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. 

Slovenski delodajalci vse pogosteje poročajo o težavah pri iskanju ustrezno kvalificiranih kadrov. V gospodarstvu je bil doslej v ospredju finančni vidik, počasi pa stopa v ospredje zavedanje o pomenu človeškega kapitala. Prihodnost podjetja, ki se zaveda pomena vseživljenjskega učenja zaposlenih, je uspešnejša. Tega se morajo zavedati tudi vsi zaposleni. Le z ustreznimi kompetencami bodo uspešni na trgu dela in tudi njihova prihodnost bo svetlejša.
Vloga vseh institucij, ki sodelujejo v izobraževalnih procesih na vseh ravneh, od vrtca do univerze in izobraževanja odraslih, je pri tem ključna. Nujna je njihova koordinacija, na kar nas opozarjata tudi OECD in Evropska komisija.
Za industrijo 4.0 in za graditev Družbe 5.0 je nujno spremeniti metode in načine izobraževanja oz. usposabljanja. Le z nenehnim in sistematičnem vlaganjem v znanje in pridobivanje veščin vseh državljanov bomo lahko uspešna družba.
Državni svet želi v posvet vključiti najširšo strokovno javnost in vse zainteresirane. Zato smo zagotovili tudi možnost spremljanja in sodelovanja v posvetu na daljavo in s pomočjo sodobnega DXP okolja ponujamo udeležencem na daljavo praktično vse kar ponuja fizična udeležba. Za doseganje trajnostnih razvojnih ciljev (SDG) in pravočasno pridobivanje kompetenc so izobraževanje najširše skupnosti, sodelovanje pri prenosu znanja in dobrih praks ter vključevanje vseh zainteresiranih deležnikov med najpomembnejšimi nalogami. Brez učinkovite digitalne transformacije izobraževanja je nemogoče v kratkem času omogočiti pridobitev novih znanj in kompetenc, ki so nujno potrebna za delovna mesta prihodnosti.
Digitalno DXP okolje omogoča, da se bo enkratni dogodek spremenil v banko informacij in znanja ter povezal zainteresirano stroko in javnost. V virtualnem okolju se pričenja teden dni pred datumom posveta in se bo po posvetu nadaljeval vsaj do konca leta. Vsi, ki se boste v virtualno okolje registrirali, boste imeli na razpolago prijazno in učinkovito okolje za sodelovanje, medsebojno spoznavanje, deljenje strokovnih prispevkov in drugih vsebin ter ustvarjanje novih priložnosti. Svoja vprašanja in mnenja pa lahko objavite takoj po registraciji v to spletno aplikacijo posveta in z njimi tudi vsebinsko usmerjate posvet.
Posvet v hibridni obliki (v dvorani Državnega sveta in na spletu) bo tako tudi sam po sebi primer odpiranja in širjenja dialoga o enem od najpomembnejših izzivov naše družbe do slehernega zainteresiranega državljana z uporabo naprednih informacijsko-komunikacijskih rešitev, ki so plod slovenskega znanja.

Ob registraciji boste po elektronski pošti prejeli vabilo v Digitalno okolje posveta v Državnem svetu RS, v katerem boste lahko spremljali dogodek, pogledali posnetke, objavili svoje prispevke in postavili vprašanja udeležencem panelov.

Registrirani uporabniki boste lahko, med prenosom v živo in kasnejšim ogledom na zahtevo, napisali tudi svoje komentarje, ki bodo vidni vsem registriranim uporabnikom digitalnega okolja.

VABILO